بهار 1386
شماره 7

جهت بزرگنمایی عکس کلیک نمایید
 
عناوین
درشتر
ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

كارنامه ‏ى اخلاق‏پژوهى در غرب‏

نورى محمد «بخش دوم»

مقدمه‏

اخلاق از دانش‏هاى پرطرفدار در بين همه‏ى ملل از جمله در غرب است؛ زيرا به دليل بحران‏هاى روحى و اجتماعى، دانش اخلاق را حلال مشكلات دانسته‏اند. كارشناسان اخلاق در غرب با كاوش در معضلات اخلاقى به راه كارها و نظريه‏هاى اخلاقى مبادرت ورزيده و كثرت معضلات، انگيزه براى فعاليت‏هاى بيشتر را فراهم آورده است. از اين رو، هم اكنون اخلاق‏پژوهى در غرب پررونق‏تر از چاپ و نشر كتاب و مقاله افزون‏تر از ديگر نقاط جهان است. البته اين افزونى به معناى صحت آن كارها نيست و به دليل كج فهمى‏ها و مبانى ناصحيح، توليدات هم بيشتر ناصواب و گمراه كننده است.
مدرنيسم و صنعتى شدن، جوامع اسلامى را با همان مخاطراتى مواجه كرده كه غرب سال‏ها دست به گريبان آنها بوده است. از اين رو، مسلمانان هم نيازمند كارشناسى‏ها و راهكارهايى هستند كه ديگران تجربه كرده‏اند. با گردآورى اطلاعات منابع اخلاقى غربى‏ها و انجام كارشناسى، زمينه‏ى اخذ تجارب مثبت و سودمند فراهم مى‏آيد و راه‏هاى رفته از نو تجربه نمى‏شود. هدف اين كتابشناسى هم، زمينه‏سازى براى تبادل و تعاملات علمى و فرهنگى بين ملل مسلمانان و پيشرفته است. هر روز چند اثر جديد در زمينه‏هاى مختلف اخلاق به بازار عرضه مى‏شود. كثرت نشريات تخصصى، سايت‏هاى اينترنتى، مراكز آموزشى و پژوهشى در هر حوزه‏ى اخلاقى در كشورهاى غربى نشانگر اهتمام نخبگان و متفكران مغرب زمين به مسايل اخلاقى است. هدف همه‏ى اين تلاش‏ها، اصلاح فرهنگ و عمل عمومى جامعه و بسترسازى براى تحقق هنجارها و ارزش‏هايى مقبول است. اين‏كه توانسته‏اند به اهداف بلند برسند يا نه، سخن ديگرى است و الان در پى بررسى آن نيستيم. اما متفكران مسلمان نمى‏توانند به اين حجم انبوه از مطالعات و انتشارات اخلاقى بى توجه باشند؛ زيرا نخست اين‏كه جامعه‏ى اسلامى در معرض همان توفان‏هاى بنياد افكن قرار گرفته است، و دوم اين كه آثار اخلاقى غربى در فرهنگ ما تأثيرگذار است و عده‏اى با دريافت آموزه‏ها و دستاوردهاى غربى، آنها را وارد حوزه‏ى اخلاق‏پژوهى ما مى‏كنند.
گرد آورى اطلاعات كتاب‏هايى كه در غرب منتشر مى‏شود فقط به منظور آشنايى با دغدغه‏هاى اخلاقى در آن ديار است تا تجربه‏هاى سودمند آنان را باز ستانده و بر اساس مقتضيات دينى و بومى خودمان، آنها را بازسازى و دورن فرهنگى نماييم. وگرنه خود مسلمانان در شاخه‏هاى مختلف اخلاق، كارنامه‏ى پربرگ و بارى دارند و از خود كفايى كامل برخوردارند، به طورى كه بدون دو عامل فوق، نيازى به تجارب ديگران ندارند. تجربه‏اى كه شهيد مطهرى رحمه الله به آن عمل كرد براى امروز ما هم مناسب است. او «اخلاق جنسى» را به عنوان يك موضوع در اخلاق‏پژوهى غرب، بررسى كرد و درباره‏ى آن كتاب نوشت. چون مى‏ديد اين موضوع با اين كه صبغه و خاستگاه غربى دارد ولى وارد فرهنگ و جامعه‏ى ما شده است. همو به ميراث اخلاقى مسلمانان هم پاى‏بند بود و در چند كتاب اين ميراث را مطرح و بررسى نمود.
اين كه گفته شود كارنامه‏ى اخلاقى‏پژوهى در بين مسلمانان از قديم آن قدر حجيم است درست است، ولى اين كه بگوييم نيازى به اقتباس از كارهاى ديگران و اطلاع از كارهاى ديگران نيست سخنى اشتباه است؛ زيرا اگر به سراغ آنها نرويم و پيش‏دستى نكنيم، اخلاقيات غرب در نظريه و سپس در عمل و رفتار بر فضاى جامعه‏ى ما چيره مى‏شود.
نكته‏ى ديگر اين كه در حوزه‏ى شعبه‏هاى جديد اخلاق، مثل اخلاق زيست‏محيطى و اخلاقى مهندسى، اخلاق روزنامه‏نگارى و امثال اينها، تقدم با ديگران است و آنها چندين دهه و گاه چند قرن زودتر آغاز كرده‏اند و عقل حكم مى‏كند كه ابتدا به ساكن نشود و همان تجربيات اخذ و بررسى گردد. بنابراين اخذ رهيافت‏ها و تجارب آنان و بومى‏سازى آن تجارب در قالب فرهنگ اسلامى، خدمت بزرگى به فرهنگ دينى است.
البته همه‏ى اين كتاب‏شناسى درباره‏ى مقوله‏ها و مباحث جديد و بدون پيشينه در فرهنگ اسلامى نيست و بخشى از منابع، مربوط به اخلاق دينى است. علت آوردن اين نوع آثار و معرفى آنها، با اين كه در عرصه‏ى اخلاق اسلامى كمبودى حس نمى‏شود، اين است كه پژوهشگران غربى گاه با استفاده از روش‏هاى پژوهشى ميدانى، كاربردى، ضعف‏هاى علمى اخلاق دينى را شناسايى و مرتفع كرده‏اند. اين تجربه براى جهان اسلام نيز يك ضرورت است و بدون اجراى اين شيوه نمى‏توانيم نظام اخلاقى دينى كارآمد داشته باشيم. درست مثل فقه اسلامى كه بر اساس زمان و مكان بايد بررسى گردد. معلوم است كه همه‏ى گفته‏ها و نوشته‏هاى غربى‏ها در حوزه‏ى اخلاق دينى از اين دست نيست و بعضاً به نقد و تضعيف اخلاق دينى با هدف جايگزينى اخلاق سكولار اقدام كرده‏اند. به هر حال، انگيزه‏ها و اهداف متفاوت است، ولى آنچه براى پژوهشگران مسلمان اهميت دارد، مطالعه‏ى پژوهش‏هاى غربى‏ها در اين حوزه و گزينش تجارب سودمند براى فرهنگ خودى است.
فهرست حاضر با جستجو در كتابخانه‏هاى قم و تهران، كتابخانه‏ى دانشگاه لندن، دانشكده‏ى مطالعات آفريقا - آسيايى به سامان رسيد. البته براى تكميل اطلاعات از بعضى سايت‏هاى اينترنتى هم بهره گرفتيم.
پس از گردآورى اطلاعات به ترجمه‏ى آنها اقدام شد تا فارسى زبان‏ها به راحتى بتوانند استفاده كنند. آن‏گاه به تبويب و تنظيم موضوعى مبادرت ورزيديم. بنابراين سرفصل‏هاى اين مجموعه عبارتند از:
اخلاق اجتماعى و عمومى؛ اخلاق اقتصادى و بازرگانى؛ اخلاق پزشكى؛ اخلاق دينى؛ اخلاق زيست‏محيطى؛ اخلاق سياسى و كارگزاران؛ اخلاق حرفه‏اى و مشاغل؛ اخلاق نظرى (بررسى‏هاى علمى و اخلاقى)؛ اخلاق فردى؛ اخلاق قانون‏گزارى و قضاوت؛ اخلاق رايانه؛ اخلاق مطبوعات و رسانه‏ها.
خود اين سرفصل‏ها به ترتيب الفبا مرتب شده و ذيل هر فصل، مدخل‏ها نيز الفبايى منظّم شده‏اند.

اخلاق رايانه‏

Case Studies in Informayion and Computer(3), by Richard A. Spinello, Prentice Hall, 1996, 285 p.
ISBN; 013533845X

اين مجموعه شامل 38 مورد تحقيق و مطالعه پيرامون اخلاق كامپيوتر و اطلاعات است كه برجسته‏ترين مسايل اخلاقى عصر كامپيوتر را بررسى مى‏كند. دغدغه‏هاى اصلى مديران اطلاعات و متخصصان اخلاقى رايانه در اين اثر گنجانده شده است. رويكرد عملى به يادگيرى، توأم با شرح مواردى است كه نويسنده خوانندگان را نسبت به آن ترغيب مى‏كند. موضوع اخلاقى ارتباطى، به ويژه مسايل مرتبط با فراگيرى، دست‏يابى و مديريت منابع اطلاعاتى، بخشى از مطالب اين كتاب را تشكيل مى‏دهد. اين مجموعه مرورى كامل بر چندين چارچوب اخلاقى است و الگويى هفت مرحله‏اى براى تحليل هر يك از موارد تحقيقى دارد.

Computer and Information Ethics )Contributions to the Study of Computer Science((4), by John Weckert, Douglas Adeney, Greenwood Press, 1997, 192p.
ISBN; 0313293627

اين اثر محصول مشترك همكارى يك متخصص فن‏آورى رايانه و يك فيلسوف است، به همين دليل، در هر دو زمينه، منبع و مرجع محسوب مى‏شود. سبك بيان مطالب بسيار روشن و غير تخصصى است. مفهوم اخلاقيات، اخلاق حرفه‏اى، تصورات، مميزى در اينترنت، مالكيت معنوى، امور خصوصى، ممنوعيت‏ها در كاربرد رايانه، كيفيت زندگى و كار، واقعيت‏هاى علمى، ماشين‏ها و معنويت‏ها، از مسايل مورد بررسى در اين اثر هستند. نويسنده در خلال كتاب، به مشكلات جدى صنعتى مى‏پردازد كه از هيچ آغاز شده و اكنون بر تمام ابعاد زندگى بشر سايه افكنده است. از آن مى‏توان به عنوان منبعى در سطح مبانى استفاده كرد كه پاسخگوى بسيارى از پرسش‏هاى شهروندان است. نويسندگان اين اثر ديدگاه‏هاى خود را در قالب اطلاع‏رسانى و عملى ارايه داده‏اند. افراد، شركت‏ها و دولت‏ها مى‏توانند براى داشتم آگاهى‏هاى كلى جهت اتخاذ تصميمات اخلاقى به اين كتاب مراجعه كنند.

Computer Ethics(5), by Deborah G. Johnson, Prentice Hall, 2000, 256p.
ISBN: 0310836990.

هر فصل از اين كتاب با شرح كوتاهى آغاز مى‏شود كه به معرفى موضوع، ملموس نمودن آن و نيز تحليل روشن آن مى‏پردازد. طرح پرسش و پيشنهاد متون و آثار ديگر مرتبط با موضوع، بخش پايانى هر فصل را مى‏سازد. موضوعات گنجانده شده در اثر عبارتند از: رفتار اخلاقى در استفاده از شبكه‏ى اينترنت و استلزامات اجتماعى در اينترنت، اخلاقيات كامپيوتر، مبانى فلسفى اخلاق كامپيوتر، چگونگى ارتباط اخلاق كامپيوتر و اخلاق حرفه‏اى، حقوق مالكيت و امور شخصى. مطالب به گونه‏اى بيان شده‏اند كه زبان قابل فهم داشته باشند. فلسفه، حقوق و فن‏آورى در اين اثر در كنار يكديگر گرد آمده‏اند تا طيف وسيعى از موضوعات مرتبط با استلزامات اخلاقى در استفاده‏ى گشترده از فن‏آورى كامپيوتر را مورد پژوهش و تحليل قرار دهند.

Engineering Ethics(6), by Charles Fieddermann, Prentice Hall, 2003, 168p.
ISBN; 0131408259.

اخلاق حرفه‏اى كه بيانگر رفتارها و ارزش‏هاى متخصصان عرصه‏هاى مختلف است دو شاخه‏ى مهم به نام «اخلاق پزشكى» و «اخلاق مهندسى» دارد. هر چند اخلاق پزشكى داراى سابقه‏اى كهن و كارنامه‏اى حجيم است، اخلاق مهندسى هم طرفداران زيادى دارد.

Ethics and Computing: Living Responsibly in a Computerized World(7), by Kecin Bowyer Kevin W. Bowyer, Instiute of Electrical & Electronics Engineer, 1995, 446p.
ISBN; 081867300.

متصديان و شاغلان در امور نرم‏افزار كامپيوتر بايد اصول و ضوابط اخلاقى را مراعات كنند. زيرا آنان بيش از ديگران نسبت به سلامت روانى و فكرى، مسؤوليت دارند. نويسنده تلاش كرده اخلاقيات اين قشر را عرضه كند و مبانى، ضرورت و ديگر جنبه‏هاى نظرى آن را بررسى نمايد.

The Puzzle of Ethics(8), by Peter Vardy, Paul Grosch, M.E. Sharpe, 7991, 042p.
ISBN; 0765601648.

به نظر نويسنده، اخلاق و هنجارها همچون اجزا و عناصر يك پازل‏اند كه فقط در يك ساختار متناسب، كاركرد متناسب را دارند. او سعى مى‏كند اخلاقيات را جدول‏بندى اولويت‏بندى بشرى كند و موارد و مسايل آن را در تركيبى همگون تنظيم نمايد.

اخلاق زيست‏محيطى‏

A Morally Deep World: An Essay on Moral Significance and Environmental Ethics(9), by Lawrence E. Johnston, New York; Cambridge University Press, 1991.

نويسنده، مهم‏ترين نياز انسان را اخلاق و مهم‏ترين راه كاربردى دفع معضلات محيط زندگى آدمى را اخلاق زيست‏محيطى مى‏داند. بر اين اساس، مباحث مهم اخلاق زيست‏محيطى را توضيح مى‏دهد.

A Search for Environmental Ethics: Initial Bibliography(10), by Mary Anglemyer, Smithsonian Ins Pr, 1980.
ISBN; 0874742129.

كتاب‏هايى كه در زبان‏هاى اروپايى به ويژه انگليسى درباره‏ى اخلاق زيست‏محيطى منتشر شده در اين كتاب فهرست شده است.

An Environmental Proposal for Ethics: The Principle of Integrity(11), by Laura Westre, Lanham Md.: Rowman & Littlefiels, 1994.

در عصر مدرن، محيط زيست به مرحله‏اى رسيده كه خطرات را خود به خود معرفى مى‏كند. بر اساس همين نكات، دانشمندان علوم اجتماعى به تدوين دستورات و توصيه‏هاى اخلاقى پرداخته‏اند تا بشر با عمل به آنها بحران‏ها و خطرات محيطى را دفع نمايد.

Being Human: Ethics Environment, and Our Place in the World(12), by Anna Lisa Peterson, Univ of California Pr, 2001, 289p.
ISBN; 0520226550.

نقش و تأثير اخلاق زيست‏محيطى در انسان‏سازى و رسيدن آدمى به سعادت را بررسى كرده است.

Beyond Spaceship Earth: Envirounmental Ethics and the Solar System(13), by Eugene C. Hargrove. [USA, 2004, 500P.]

چند سالى است دانشمندان به اين فكر افتاده‏اند كه اگر بشر توانست به كرات ديگر برود و در آن‏جا زندگى كند، چه زندگى و چه رفتار و چه اخلاقى مطلوب است. اين كتاب در چنين فضايى تأليف شده است. مؤلفان برجسته‏اى از جمله، كارشناسان ناسا، اعضاى كنگره‏ى آمريكا، مهندسان، بوم‏شناسان، فلاسفه، نويسندگان بزرگ، هنرمندان مشهور، پزشكان با تجربه و مقامات حقوقى آمريكا در تدوين اين اثر سهم داشته‏اند و هر كدام به فراخور تخصص خود، موضوعى مرتبط با زيست محيط و اخلاق كره‏ى زمين را مورد توجه قرار داده‏اند. همچنين فضاى زندگى انسان، درمان و رفاه، آلودگى و مشكلات اكولوژيكى ساير سيارات را بررسى كرده‏اند. نيز نوع زندگى در سيارك‏هاى نزديك مدار زمين و روابط اخلاقى انسان‏ها در محيط جديد تجزيه و تحليل شده است.

The Business of Consumption: Environmental Ethics and the Global Economy(14), by Laura Westra and Patricia H. Werhane, Lanham, Md: Rowman & Littlefield, 1997.

دانش اقتصاد و تجارت و اساساً اقتصاد جهانى كنونى بر مصرف زيادتر تكيه دارد. از سوى ديگر، مصرف زيادتر به تخريب محيط زيست منجر مى‏شود. به همين دليل، به اخلاقى نياز است كه همه‏ى اينها را كنترل كند.

Canadian Issues in Environmental Ethics(15), by Alex Wellington, Allan Greenbaum, and Wesly Cragg, Peterborough, Ontario: Broadview Press, 1997.

چند تن از كارشناسان اخلاق و محيط زيست به تحقيق موردى درباره‏ى كانادا پرداخته‏اند و متناسب با اكوسيستم و شرايط زيستى اين كشور، دستورنامه‏ى اخلاقى براى مردم نوشته‏اند. اين پژوهش مى‏تواند براى ديگر كشورها هم الگو باشد.

Caring for Creation: Toward an Ethic of Responsibility(16), by Anne Rowthorn, Morehouse Pub Co, 1990.
ISBN: 0819215066

وظايف و مسؤوليت آحاد جامعه و كل جامعه را نسبت به خلقت و طبيعت بررسى كرده است.

Christian Environmental Ethics: A Case Method Approach(17), by James B. Martin-Schramm, Robert L. Stivers, Orbis Books, 2003, 192p.
ISBN: 1570754993

نويسنده، تلاش كرده از لا به لاى متون و آموزه‏هاى مسيحيت، مسايل و بايد و نبايدهاى اخلاق زيستى را استخراج كند و در يك متن منسجم عرضه نمايد.

Earth and Other Ethics: The Case for Moral Pluralism(18), by Christopher D. Stone, New York: Harper and Row, 1987.

اخلاقياتى كه انسان بايد در ارتباط با محيط زيست انجام دهد، در اين كتاب بررسى شده است؛ البته بر اساس تكثرگرايى اخلاقى يعنى اعتقاد به اين كه همه نحله‏هاى اخلاقى محق اند. نويسنده، به تكثر در عرصه‏ى اخلاق محيط زيست مى‏پردازد و لوازم، پيامدها و ديگر جنبه‏هاى پلوراليسم را بررسى مى‏كند.

Earth Ethics: Environmental Ethics, Animal Rights, and Practical(19), by James P. Ethics Serba, Engrlwoon Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1995.

مؤلفان بر نقش مثبت حيوانات در چرخه‏ى حيات در كره‏ى زمين تأكيد ورزيده‏اند و با ارائه‏ى بايد و نبايدهايى براى حفاظت از حيوانات و سالم‏سازى آنها، تلاش مى‏كنند محيط زيست را از بحران نجات دهند.

Earth Summit Ethics: Toward a Reconstructive Postmodern Philosophy of Environmental Education(20), by J. Barid Callicott and Fernando J. R. da Racha, Albany: SUNY Press, 1996.

اين كتاب از متون آكادميك دانشگاهى است كه به جنبه‏هاى عمومى اخلاق زيست‏محيطى مى‏پردازد. به ويژه ضرورت‏هايى كه بشر امروز را مجبور كرده تا بايدها و نبايدهاى زيستى را مهم دانسته و به آنها عمل كند، تحليل شده است.

Earth's Insights: A Survey of Ecological Ethics from the Mediterranean Basin to the Australian Outback(21), by Baird Callicott, Berkeley: University of California Press, 1994.

اين كتاب كه در اصل پژوهشى در دانشگاه كاليفرنيا بوده، با ابتكار جديد، به طبقه‏بندى محيط زيست از نظر جغرافيا اقدام كرده است. نويسنده، مشكلات محيطى و منطقه‏ى جغرافيايى را شناسايى و دستورالعمل‏ها يا اخلاقيات متناسب با هر منطقه را بررسى مى‏كند.

Earthbound: New Introductory Essays in Environmental Ethics(22), by Tom Regan, New York: Random House, 1984.

مقالاتى است كه هر كدام جنبه‏اى از محيط طبيعى و لزوم حفاظت از آن را يادآور مى‏شود. اين حفاظت تابع اخلاقياتى است كه انسان به آنها عمل مى‏كند.

Ecological Morality(23), by Bruce Allsopp, 1972, 117p.
ISBN: 0584100663

نظام اخلاقى و تطابق آن با نظام طبيعى اصلى‏ترين دغدغه‏ى نويسنده بوده است. در بطن تفكر نويسنده اين ذهينت هست كه ضوابط اخلاقى با قوانين طبيعت تطابق يا حداقل سازگارى دارند.

Environmental Ethics(24), by Clare Palmar, Santa Baebara: ABC-CLIO, 1997.

پالمر به عنوان كارشناس محيط زيست و اخلاق زيستى، با بررسى ابعاد متنوع اخلاق زيست‏محيطى، پيشنهادات سودمندى عرضه كرده است. او معتقد است با عمل به توصيه‏هاى اخلاقى مى‏توان جهانى آرام و با نشاط و سالم داشت.

Environmental Ethics(25), by K. S. Shrader-Frechette, 1891, 853 p.
ISBN: 0910286752

بررسى كليات اخلاق زيست‏محيطى است.

Environmental Ethics(26), by Michael Boylan, Upper Saddle River, N.G: Prentice-Hall, 2001.

برخى ابعاد مختلف زيست‏محيطى، مثل تاريخچه، تئورى‏ها و نظريات مهم و اقدامات مديران سياسى در اين كتاب بررسى شده است.

Environmental Ethics(27), by Pamela Smith, New York and Mahwah, N.G: Paulist Press, 1997.

اين كتاب به مباحث عمومى و كلى اخلاق زيست‏محيطى مى‏پردازد. يعنى تاريخ، مبانى و جنبه‏هاى فلسفى، جغرافيايى، فيزيكى و... همگى در اين كتاب بررسى شده است.

Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy, by Joseph R. Desjardins, Wadsworth Pub Co. 2001, 277 p.
ISBN: 0534519660

نويسنده، مى‏كوشد فلسفه‏ى زيست‏محيطى را با اخلاق زيست‏محيطى درآميزد و از اين طريق اخلاق زيستى انسان را كارآمدتر نمايد.

Environmental Ethics: An Introduction with Readings(28), by John Benson, New York: Routledge, 2000.

مؤلف اين كتاب، ديدگاه‏هايى مختلف و متنوع در مسايل مختلف اخلاق زيست‏محيطى را گردآورى كرده و مقدمه‏اى هم در توضيح آنها نوشته است. در اين مقدمه، تفاوت‏ها و اشتراكات ديدگاه‏هاى مهم و تئورى‏هاى مختلف را توضيح مى‏دهد.

Environmental Ethics and Forestry(29), by Peter List, ed, Philadelphia: Temple University Press, 2000.

به دليل نقش مهم جنگل‏ها در سلامت كره‏ى زمين و محيط زندگى انسان، رشته‏اى علمى به نام جنگل‏دارى به وجود آمده است. نويسنده، جنگل‏دارى را در ارتباط با اخلاق زيست‏محيطى بررسى مى‏كند. داد و ستد اين دو رشته‏ى علمى و تعاملات علمى آنها و نيز تعاطى آنها در عرصه‏ى عمل محور مباحث اين كتاب است.

Environmental Ethics and Policy Book: Philosophy, Ecology, Economics(30), by Donald Van De Veer and Christine Pierce, Belmont, Calif: Wadsworth, 1994.

كتاب حاضر به بررسى اخلاق زيست‏محيطى در ارتباط با سياست، فلسفه، اكولوژى و اقتصاد مى‏پردازد. اين چهار عنوان، محورها و ابعاد اين دستگاه اخلاقى است. مؤلفان اين كتاب مشخصاً مى‏خواهند پيامدهاى اجراى دستورات اخلاقى در عرصه‏ى محيط زيستى انسان را كشف و از توابع منفى آن بكاهند.

The Environmental Ethics and Policy Book: Philosophy, Ecology, Economics(31), by Donald Van De Veer, Christine Pierce, Wadsworth Pub Co, 2003, 674 p.
ISBN: 05345561888

پژوهش حجيمى درباره‏ى رابطه‏ى متغيرات سياسى و اخلاقى با محيط زيست انسان است. نخست، مبانى و ريشه‏هاى تئوريك و مفروضات را بررسى مى‏كند، آن‏گاه پيامدهاى اقتصادى تدبيرهاى سياسى و علمى در عرصه‏ى محيط زيست را توضيح مى‏دهد. سومين بخش پژوهش او، ايجاد رابطه بين اجزاى مقابل يا پراكنده است.

Environmental Ethics and Policy Making(32), by Mikael Stenmark, Ashgate pub Co, 2002, 161p.
ISBN: 0754605639

نويسنده، به اجمال، به رابطه‏ى مديريت سياسى جامعه با اخلاق زيست‏محيطى پرداخته است. سياست مداران براى مديرت بستر جامعه به ناچار بايد از اخلاق زيست‏محيطى بهره ببرند.

Environmental Ethics and Process Thinking(33), by Clare Palmer, Oxford: Clarendon Press, Oxford University Press, 1998.

انديشه‏ى پروسه‏اى، كه محور مباحث اين كتاب است، ديدگاه جديدى است كه معتقد به حل مشكلات محيط زيست و اجراى اخلاق زيست‏محيطى در يك سير طبيعى است. در اين ديدگاه، وظايف نخبگان و مديران جامعه تمهيد و آماده‏سازى بسترهاى لازم براى اجراى آن سير است. با اجراى اين انديشه، اخلاق زيستى به روش مطلوب و مؤثر اجرا خواهد شد.

Environmental Ethics and the Global Marketplace(34), by Dorinda G. Dallmeyer, Albert F. IKe, University of Georgia Press, 1998, 184p.
ISBN: 0820320153

نويسنده، درصدد اثبات اين است كه سلامت محيط زيست با سلامت اقتصاد پيوندى تفكيك‏ناپذير دارد و قوت اقتصادى منوط به حفظ ارزش‏هاى زيست‏محيطى است. براى دست يافتن به اصول موجه اخلاقى به عنوان مبناى سياست‏هاى زيست‏محيطى ملى و بين المللى، نيز لازم است علوم زيست‏محيطى و اقتصاد با يكديگر ادغام شوند. اين اثر چند رشته‏اى، ملاحظات انتقادى اخلاقى را به روند سياست وارد مى‏كند. بدين ترتيب اخلاق زيست‏محيطى مى‏تواند فراتر از بحث‏هاى آكادميك حركت كند و به عرصه‏ى تصميم‏سازى‏هاى بين المللى و داخلى پا گذارد.

Environmental Ethics(35), by Peter S. Wenz, New York: Oxford University Press, Today 2001.

ونز يكى از كارشناسان اخلاق زيستى در دانشگاه آكسفورد است و در اين كتاب به ضرورت ارايه‏ى اخلاقى كارآمد و همگانى براى انسان امروز پرداخته است.

Environmental Ethics: Divergence and Convergence(36), by Susan J. Arnstrong and Richard G. Botzler, New York: McGraw-Hill, 1993.

اين كتاب توسط دو تن از متخصصان در رشته‏ى اخلاق زيست‏محيطى تأليف شده است. تلاش آنان تبيين ديدگاه‏هاى مختلف است. در واقع اين كتاب يك دوره‏ى تاريخ تحولات اخلاق است.

Environmental Ethics: Duties to Values in the Natural World(37), by Holmes Rolston, Temple Univ Pr, 1989.
ISBN: 0877226288

نويسنده، در زمره‏ى كسانى است كه معتقدند بايدها و نبايدها اخلاقى در زمينه‏ى زيست محيط ريشه در خود طبيعت دارد. يعنى مصالح و مفاسدى كه پشتوانه‏ى احكام اخلاقى است از طبيعت نشأت گرفته است.

Environmental Ethics: Our Dharma to the Envirinment(38), by O. P. Dwivedi,1994, 138p.
ISBN: 8172030223

نويسنده، عمدتاً به نقش تخريبى و منفى انسان در محيط زيست پرداخته است و مى‏خواهد با آمار و ارقام و نيز تحليل‏هاى ميدانى و تطبيقى تأثيرات مخرّب بشر را در محيط زيست نشان دهد.

Environmental Ethics: Pacific Grove(39), by K. S. Shrader-Frechette, calif: Boxwood Press, 1981.

رفتار انسان با اجزا و عناصر زنده و غير زنده در محيط طبيعت يا محيط زندگى بايد تابع ضوابط و دستورات خاصى باشد كه مجموعه‏ى آنها اخلاق زيست‏محيطى را مى‏سازد. اين نوع اخلاق در اين كتاب بررسى شده است ؛ البته فقط كليات آن طرح شده است.

Environmental Ethics: Philosophical and Perspectives(40), by Philip P. Hanson, Burnaby, B. C.: Institute for the Humanities, Simon Fraser University, 1986.

ابعاد سياسى و فلسفى اخلاقى زيست‏محيطى نظر دو تن از پژوهشگران را به خود جذب كرده است. آنان در بحث فلسفى، مبانى اين نظام اخلاقى را شرح مى‏دهند و چگونگى مديريت آن را از نظر سياسى بررسى مى‏كنند.

Environmental Ethics: Readings in Theory and Application(41), by Louis P. Pojman, Boston: Jones and Bartlett, 1994.

نويسنده، چند متن سودمند را انتخاب كرده و همراه توضيحات خود آورده است. هدف او بررسى اخلاق زيست‏محيطى از حيث نظرى، شامل فرضيه و تئورى‏ها، ديدگاه‏هاى مختلف و تحولات انديشه‏ها، و از حيث عملى و اجرايى بوده است. منظور از عملى، كارآمدى و موفقيت اين نظام اخلاقى در عمل است.

Environmental Ethics: What Really Matters, What Really Works(42), by David Schmidtz and Elizabeth Willott, eds, New York: Oxford University Press, 2002.

نويسنده، معتقد است مسايل اخلاقى زيست‏محيطى همگى از نظر تأثير و اهميت يكسان نيستند و مى‏توان بين آنها درجاتى را در نظر گرفت. از اين رو، در اين كتاب به مسايل مهم‏تر و با اولويت پرداخته است.
The Environmental and Christian Ethics(43), by Michael S. Northcott, Cambridge Univ Pr, 1996, 379 p.
ISBN: 0521576318

اين اثر در زمره‏ى آثار انگشت‏شمارى است كه از نظر مبانى كليسا و مسيحيت، خلأ موجود در اين زمينه را زيان‏آور دانسته و در صدد تأسيس نظامى اخلاقى در زمينه‏ى محيط زيست بر آمده است.

Environmental and Ethics A: New Zealand Contribution(44), by John Howell, Lincoln College and University of Canterbury, Centre for Resource Management Special Publication No. 3, 1986.

اين كتاب تلاش‏هاى نخبگان و مردم نيوزيلند در رعايت اخلاق زيست‏محيطى را گزارش كرده و به تحليل آنها پرداخته است.

Ethics and the Environment(45), by Donald Scherer and Thomas Attig, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1983.

نويسنده، درصدد است از نظام‏هاى اخلاقى موجود، دستوراتى را درباره‏ى روابط انسان با محيط زيست يافته و به توضيح آنها بپردازد. دغدغه‏ى اصلى نويسنده اين است كه نظام‏هاى اخلاقى در جهان چه نسبتى با نيازهاى اخلاقى زيست‏محيطى دارند.

Ethics and the Environmental Policy: Theory Meets Practice(46), by Frederick Ferre anf Peter Hartel, Athens: University Of Georgia Press, 1994.

تعيين خط مشى و استراتژى دولت‏ها در ارتباط با محيط زيست از تدبيرهاى كشوردارى در اين عصر است. بخشى از اين خط مشى، تأليف يك نظام اخلاقى است تا با عمل مردم به آن، معضلات محيطى كاسته شود.

The Ethics of Consumption: The Good Life, Gustice, and Global Stewardship(47), by David A. Crocker and Toby Linden, Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 1997.

مصرف مواد طبيعت اگر بى‏رويه باشد، به عاملى در جهت تخريب محيط زيست تبديل مى‏شود، از اين رو، نويسندگان به طرح عدالت در بهره بردارى و استفاده از طبيعت مى‏پردازد. نيز مديريت محيط زيست را منوط به تصويب نظام‏نامه‏ى اجرايى مى‏دانند كه همان اخلاق زيست‏محيطى است.

The Ethics of Environmental Concern(48), by Robin Attfield, New York: Columbia University Press, 1983.

به نظر نويسنده، براى مشكلات و معضلات محيط زيست مى‏توان، و يا ضرورتاً بايد، اصول اخلاقى ابداع و مطرح كرد تا شهروندان با اجراى اين اخلاقيات، محيط زيست مطلوبى داشته باشند. همه‏ى مباحث كتاب پيرامون اين اخلاقيات است.

The Ethics of Nature (New Dimensions to Religious Ethics)(49), by Celia E. Deane-Drummond, Blaskwell Publisher, 2004, 240 P.
ISBN: 0631229388

نويسنده، برخورد بشريت با دنياى طبيعت را از ديدگاه دين مسيحيت بررسى مى‏كند. در اين كتاب، طيف وسيعى از مباحث اخلاقى برخاسته از ارتباط با طبيعت، شامل مباحث اخير درباره‏ى محيط زيست، حقوق حيوانات، فن‏آورى زيستى، شبيه‏سازى و خودآگاهى مورد توجه قرار گرفته است. مسايل پيچيده‏ى علمى به زبان روشن و قابل فهم توضيح داده شده‏اند. در تمام كتاب، نويسنده، به منابع اوليه در اين زمينه، آثار توماس آكويناس رجوع دارد و رويكرد اخلاقى متمايز خود را بر مى‏گزيند و بسط مى‏دهد. در اين‏جا مى‏بينيم كه اخلاق شرافت با محوريت تدبر، شيوه‏اى مناسب براى پرداختن به اخلاقيات طبيعت است. نويسنده، از پژوهشگران موفق در زمينه‏ى علم گياهان و الهيات است.

Faking Nature: The Ethics of Environmental Restoration(50), by Robert Elliot, London and New York: Routledge, 1997.

محور مباحث اين اثر، اخلاق نامه‏اى است كه با عمل به آن محيط زيست انسان از نابودى رها شده و احياى اكوسيستم طبيعى آن، مى‏تواند خدمات سودمندى به حيات انسان داشته باشد.

For People and the Plant: Holism and Humanism in Environmental Ethics(51), by Don E. Marietta, Jr., Philadelphia: Temple University Press, 1995.

به نظر نويسنده، كره‏ى زمين مثل يك كشتى است كه هر گونه آسيبى به آن، تمامى ساكنان را نابود مى‏سازد. از اين رو، بر اساس رويكرد به كل انسان و عرضه‏ى راهكار كاربردى نجات همه‏ى انسانهاى ساكن كره‏ى زمين به تأليف اين كتاب مبادرت ورزيده است.

Foundations of Environmental Ethics(52), by Eugene C. Hargrove, reprinred, Denton, Tex: Environmental Ethics Books, 1996.

ضرورت‏هايى كه در زمينه‏ى حفاظت از محيط زيست مطرح است از زواياى مختلف بررسى شده است.

Foundations of Environmental Ethics(53), by Eugene C. Hargrove. [New York], Perntishoal, 1989.

اين اثر، پژوهشى جامع درباره‏ى كليات و تاريخچه‏ى نهضت طرفدارى از محيط زيست است و به طور خاص، به شكل‏گيرى اخلاق زيست‏محيطى مى‏پردازد. هارگروو مشهورترين چهره در زمينه‏ى اخلاق زيست‏محيطى است و اين اثر را در پاسخ به بحث و مشاجره‏ى جان پاسمور مبنى بر بيگانگى فلسفه‏ى حفظ طبيعت با سنّت غرب، نوشته است. هارگروو در تحقيقات خود پيرامون تاريخ فكرى نگرش‏هاى زيست‏محيطى، آنها را به دو دسته تقسيم مى‏كند: دسته‏ى اول نگرش‏هايى است كه مانع از تفكر زيست‏محيطى شده‏اند، مانند سنّت فلسفى ايده‏آليسم در غرب و مفهوم حقوق مالكيت در آنگلوساكسون، و دسته‏ى دوم نگرش‏هايى است كه حفاظت محيط زيست را بر عهده داشته‏اند، به ويژه آرمان‏هاى علمى و زيباشناختى.
او مبانى اخلاقى سياست دوستداران حفاظت از محيط زيست را مورد بحث تفصيلى قرار مى‏دهد. محورى‏ترين بخش اين بحث، تحليل تسلط انسان بر طبيعت و نقش اين تسلط در تخريب زيبايى و پيكره‏ى طبيعت است. هارگروو مى‏كوشد ميان توجيه ابزارى سياست زيست‏محيطى بر اساس منافع و مصالح انسان و توجيه فطرى براساس ملاحظه‏ى مستقيم ارزش‏هاى غير انسانى، موضعى ميانه ايجاد كند. اين اثر به نوعى پايه‏گذار سنّت قوى طبيعت‏گرايى است كه تعامل خلاقانه‏ى طبيعت‏گرايان ميدانى و هنر دوستان طبيعت، آن را تغذيه و تقويت مى‏كند. اين نوع طبيعت‏گرايى سابق‏تر از رفاه و آسايش فردگرايانه‏ى حيوانات و سنّت‏هاى حقوق حيوانات است. طبيعت‏گرايى مزيور انسان محور است، به ويژه، به سنّت زيبايى‏شناختى توجه دارد و نهضت معاصر طرفدارى از محيط زيست، معانى و بيان و تفكر آن را شكل مى‏دهد. همچنين، براى رونق و شكوفايى آينده‏اش، مبانى طبيعى ارايه مى‏نمايد.

Gentle Expeditions; A Guide to Ethical Mountain Adventure(54), by Bob McConnel, Golden, Colorado; AAC Press. 1996.

همه‏ى نظام‏هاى اخلاقى، مبادى ويژه‏اى دارند. اين مبادى انسان‏شناختى، متافيزيكى يا جامعه‏شناختى و روان‏شناختى يا... مى‏باشند. به هر حال، انواع مبانى و اصول اخلاق زيست‏محيطى در اين كتاب بررسى شده‏اند.

Global Environmental Ethics(55), by Louis P. Pogman, ed, Mountain View, Calif.: Field. 2000.

مجموعه مقالاتى است كه به بررسى توصيه‏هاى اخلاقى در عرصه‏ى محيط زيست در سطح جهان مى‏پردازد. تفاوت اين كتاب با كتاب‏هاى هم موضوع، رويكرد جهانى نويسنده است. يعنى هر شكل را در مقياس جهانى مى‏بيند و راه‏كارهاى او هم جهانى است.

Human Dignity: Values and Justice(56), by Miloslav Bednar )Editor(, Cinucil for Research in Values &, 1999, 250 p.
ISBN;  1565181409

نويسنده، منزلت و كرامت انسان را در چارچوب ارزش‏هاى مقبول و عدالت بررسى كرده است. عدالت در نگاه مؤلف، هم به معناى تعادل نفس است كه يك برداشت ارسطويى است و هم به معنايى اجراى متساوى كه متعلق كه حقوق مدنى است.

In Defense of the Land Ethic(57), by Baird Callicott, Albany: SUNY Press, 1989.

اين كتاب مسايل كلى اخلاقى را كه آدم بايد نسبت به محيط زيست مراعات نمايد توضيح مى‏دهد.

In Defense of the Land Ethic: Essays in Environmental Philosophy(58), by J. Baird Callicott, David Edward Shaner (Editor), State Univ of New York Pr., 1989.
ISBN; 0887069002

مجموعه مقالاتى درباره‏ى مبانى اخلاقى زيست‏محيطى است. اين مبانى شامل مفروضات فلسفى، تلقى‏هاى متافيزيكى، ذهنيت‏ها و برداشت‏هاى هستى‏شناختى و مواردى مثل اينهاست. به هر حال، اين اثر در زمره‏ى آثارى است كه در موضوع فلسفه‏ى اخلاق زيست‏محيطى و قابل توجه است.

Inhabiting the Earth: Heidegger, Environmental Ethics, and the Metaphysics of Nature(59), by Bruce V. Foltz, Atlantic Highlands, N. J.: Humanities Press, 1995.

نظريات هايدگر، فيلسوف آلمانى، درباره‏ى طبيعت و ماوراءالطبيعه، دست مايه‏اى براى پژوهش درباره‏ى محيط زيست و مشكلات آن و نيز ارايه‏ى دستور العملى براى عموم مردم شده است.

Living in Integrity: A Global Ethic to Restore a Fragment Earth(60), by Laura Westra, Lanham, Md.: Rowman & Littefield, 1997.

مؤلف با تكيه بر اين نكته كه زمين از آن همه‏ى ساكنان است و نياز به تدبير و عزم همگانى براى حفاظت از زمين هست، اخلاقى براى همه‏ى جهان عرضه كرده است.

Natur, Umwelt, Ethik(61), by Hans Lenk, Matthias Maring, 2003, 304p.
ISBN; 3825864863

سه مقوله‏ى محيط زيست آدمى و اخلاق طبيعت در ارتباط با يكديگر و تأثر آنها نسبت به همديگر بررسى شده‏اند.

Nature's, Keeper(62), by Peter S. Wenz, Philadelphia: Temple University Press, 1996.

پيامدهاى تخريب طبيعت در زندگى انسان و ضرورت تدبيرهاى جدى‏تر، ويژه استفاده از نظام آموزشى، براى توجيه مردم از دوره‏ى طفوليت، محور اصلى مباحث اين كتاب است.

People, Penguins and Plastic Trees: Basic Issues in Environmental Ethics(63), by Donald Van De Veer and Christine Pierce, Belmont, Calif: Wadsworth, 1986.

نويسنده، بحران‏هاى موجود در محيط زندگى، مثل نابودى درختان و جنگل‏ها و پناه بردن آدمى به گياهان پلاستيكى و مضرات آن‏ها را انتخاب كرده و به بررسى آنها مى‏پردازد.

Philosophy and Geography: Space, Place, and Environmental Ethics(64), by Andrew Light Jonathan M. Smith, Lanham, Md.; Rowman & Littefield, 1997.

دو تن از كارشناسان اخلاق زيستى با بررسى‏هاى بنيادين در ابعاد جغرافيايى و فلسفى محيط زيست به تأليف اين كتاب پرداخته‏اند و توصيه‏هاى ويژه‏اى براى صيانت از محيط زندگى انسان عرضه كرده‏اند.

Philosophy Gone Wild; Essays in Environmental Ethics(65), by Holmes Rolston, III, Buffalo; Prometheus Books, 1986.

نويسنده، به زير ساخت‏هاى محيط زيست و مبانى اخلاق زيست‏محيطى مى‏پردازد.

Planet in Peril; Essaya in Environmental Ethics(66), by Dale Westphal and Fred Westphal, Orlando, Fla.: Harcourt Brace & Co., 1993.

خطرات مختلف زيستى، هستى انسان را تهديد مى‏كند. اين كتاب با بررسى اين خطرات، اخلاق زيستى را بهترين راه كار براى نجات انسان از نابودى زيستى مى‏داند.

Postmodern Environmental Ethics(67), by Max Oelschlaegerm ed, Albany; SUNT, 1995.

در دوره‏ى پست مدرن به دلايل مختلف، مسايل و مباحث محيط زيستى مهم‏تر و حساس‏تر شده است، و به تبع آن، اخلاق زيست‏محيطى هم توجهات بيشترى را به خود جلب كرده است. به همين دليل، اين اثر هم، به عرضه‏ى اخلاق نامه‏ى زيستى مى‏پردازد تا با عمل مردم به آن از خطرات محيطى كاسته شود.

Respect for Nature; A Theory of Environmental Ethics(68), by Pall W. Taylor, Princeton; Princeton University Press, 1986.

نويسنده، با اين باور يكى از مبانى اخلاقيات زيست‏محيطى احترام به طبيعت است، به بررسى مبانى اخلاق زيست‏محيطى پرداخته است.

Revisioning Environmental Ethics(69), by Daniel A. Kealey State Univ of New York Pr., 1990.
ISBN; 0791402789

نويسنده، تلاش كرده با بازسازى مفاهيم اخلاقى، نظامى اخلاقى مبتنى بر نيازهاى زيست‏محيطى بسازد.

The Rights of Nature; A History of Environmental Ethics(70), by Roderick Frazier Nash, Madison; University of Wisconsin Press, 1989.

به باور نويسنده، از وقتى انسان در عصر مدرن به اهميت محيط زيست پى برد و ضرورت نگهدارى و عدم تخريب آن را دانست، به تدوين اخلاق زيست‏محيطى اقدام كرد. پس از آن اين رشته‏ى علمى، چند دوره تحول را پشت سر گذاشته تا در اين روزگار، به دست ما رسيده است. بررسى تحولات تاريخى اخلاق زيست‏محيطى موضوع اين كتاب است.

Theology of Ecology(71), by John B. Cobb, Jr.

اين كتاب اثر جان بى كوب جونير است كه نخستين بار در سال 1972 م. منتشر گرديده، و نخستين كتاب مستقل است كه به موضوع بحران اكولوژيكى مى‏پردازد. به نظر نويسنده، بايد بر اساس الهيات، اخلاقياتى مقبول و جامع استوار شود تا شهروندان بتوانند با اجراى آن به نظام اخلاقى مطلوبى برسند. كوب استاد فلسفه‏ى دانشكده‏ى الهيات شهر كلارمونت در كاليفرنيا است. او از جمله پيشگامان اخلاق زيست‏محيطى و فلسفه و الهيات فرايندهاى زيست‏محيطى است.

Thinking Ecologically; Environmental Thought Values and Policy(72), by Bruce Morito, 2002, 280 p.
ISBN:  1552660923

سيستم يا نظامى كه داراى سه جزء مهم تفكر، ارزش و سياست است بررسى شده است. اين سيستم يك نظام زيست‏محيطى معنوى است كه نقشى كاركردگرايانه براى انسان دارد و آدمى را به سوى اهداف متعالى راهبرى مى‏كند.

Toward Unity Among Environmentalists(73), by Bryan G. Norton, New York; Oxford University Press, 1991.

در سال‏هاى اخير نخبه‏ها و مؤسسه‏هايى ظهور كرده‏اند كه ايده‏ى اتحاد ميان جريان‏هاى فعال در عرصه‏ى اخلاق زيست‏محيطى را مطرح كرده‏اند. انگيزه‏ى آن‏ها جلوگيرى از اجراى طرح‏هاى موازى در اين زمينه بوده است.

Upstream Downstream; Issues in Environmental Ethics(74), by Donald Scherer, ed, Phiadelphia; Temple University Press, 1990.

مجموعه مقالاتى است كه به مسايل مختلف اخلاق زيست‏محيطى مى‏پردازد. در هر فصل، ابتدا ماهيت معضلات موجود را بررسى و سپس راه‏كارها را مطرح مى‏كند، و در ادامه، دستورالعمل و تدبيرهايى كه انسان بايد در ارتباط با آن مشكلات انجام دهد را توضيح مى‏دهد.

Values and the Environmental; A Science Perspective, by Yvonne Guerrier, Gonathan Chase, Nicholas Alexander, Martin O Brian, Ed. gohn Wlet & Son Ltd, 1995, 220p.
ISBN;  0471960470

در اين كتاب، هنجارهاى مطرح در عرصه‏ى محيط زيست كه بايد توسط بشر مراعات گردد دقيقاً بررسى شده است. نويسنده فقط به ارزش‏هايى كه جنبه‏ى عمومى و اجتماعى دارند مى‏پردازد. از اين رو، اين كتاب در زمره منابع اجتماعى يا اخلاق اجتماعى است.

Watersheds; Classic Cases in Environmental Ethics(75), by Lisa H. Newton and Catherine K. Dillingham, Belmont, Calif.; Wadsworth, 1993.

سه تن از متخصصان محيط زيست و اخلاق با انگيزه‏ى بررسى تاريخ تحولات اخلاق زيست‏محيطى به تأليف اين كتاب اقدام كرده‏اند. آنان اخلاق زيست‏محيطى را از ابتداى شكل‏گيرى تا مراحل مختلف آن تحليل كرده‏اند.

Watersheds; Ten Cases in Environmental Ethics(76), by Lisa H. Newton and Catherine K. Dillingham, Belmont, Calif.; Wadsworth, 1997.

در اين كتاب، نكات و تذكرات مهم اخلاق زيستى تشريح و گزارش شده‏اند. در واقع، اين نظان اخلاقى، ضعف‏هايى دارد كه از كارآمدى و موفقيت آن مى‏كاهد. نويسنده تلاش مى‏كند اين ضعف‏ها را ترميم نمايد.

Watersheds; Ten Cases in Environmental Ethics(77), by Lisa H. Newton Catherine K. 799. Dillingham, Wadsworth Pub Co, 2002, 208 p.
ISBN;  0534511821

موضوعات مهم و مبتلابه در عرصه‏ى زيست‏محيطى و اخلاق را در ده فصل گردآورى و سامان داده است. اين ده فصل، گوياى تمامى اخلاق زيست‏محيطى است.

اخلاق سياسى و كارگزاران‏

The American Leadarship Teadition; Moral Vision From Washington to Clinton(78), by Marvin Olasky, free Press, 1999, 320 p.
ISBN; 0684833499

اُلاسكى، نويسنده‏ى اين كتاب، درصدد تحليل اخلاقيات رهبران آمريكا است. معنويت، اخلاق و موفقيت را سه عنصر مى‏داند كه برخى رهبران آمريكا دارند و برخى ندارند. او ضمن تقدير از صفات پسنديده‏ى برخى رهبران و انتقاد از رفتار و اعتقادات برخى ديگر، اظهار مى‏دارد كه رفتار فردى رهبران معيارى براى آينده است و در جلب اعتماد عموم مؤثر مى‏باشد.

The Appearance of Imprpriety; How Ethics Wars Have Undermined Amerian Government, Business, and Sociery, by Peter Morgan, Glenn Reynilds, Free Press, 1997, 288 P.
ISBN;  068427646

محور كتاب حاضر اين است كه با وجود تلاش فراوان براى بازبينى‏هاى اخلاقى در جامعه و حكومت آمريكا و ريشه كنى رفتارهاى زشت و ناپسند در ميان حكومتى‏ها، حكومت، تجارب و جامعه تحول چندانى به لحاظ اخلاقى نداشته است. مطلب قابل بحث در اين جا، تناقض اساسى‏اى است كه به چشم همگان مى‏آيد. افزايش هرزگى‏ها و عياشى‏هاى آشكار در ميان مردم در عرصه‏ى سياست طى دو دهه‏ى گذشته نشان مى‏دهد كه رشد و توسعه‏ى هر چند بيشتر ديوان‏سالارى‏هاى اخلاقى، وضعيت معنويت را در ميان عموم وخيم‏تر كرده است.

Ethics and International Relations, by Gordon Graham, Blackwell Publishers, 1997, 183 p.
ISBN;  063119682x

نهادهاى ديپلماتيك هر كشور و نيز نهادهاى بين‏المللى داراى رفتارهاى خاصى هستند كه بايد برخوردار از ضوابط اخلاقى و هنجارهاى ارزشى باشند. نويسنده كاربرد زبان تخصصى پرهيز كرده است. به همين خاطر، دانشجويان رشته‏هاى روابط بين‏الملل و اخلاق كاربردى مى‏توانند از آن به عنوان منبه درسى استفاده كنند. در دهه‏هاى اخير ميان آرمان‏هاى جهان شمولى و حاكميت ملى تعارض جدى پديد آمده است. از سوى ديگر، سيطره‏ى سلطه‏ى جهانى، ترديد اخلاقى را گسترش داده و امنيت اخلاقى در روابط بين‏الملل را از بين برده است. كابرد علمى برخى تئورى‏هاى اخلاقى در مسايل داراى اهميت جهانى در اين كتاب بررسى شده است. در پايان هر فصل منابع بيشتر و كتابشناسى كامل موضوع ارايه شده است.

Islamic Political Ethics; Civil Society, Pluralism, and Confict(79), by Sohail H. Hashmi )Editor(, Princeton Univ Pr, 2002, 264 p.
ISBN;  0691113106

مجموعه مقالاتى درباره‏ى اخلاق سياسى در اسلام است. مردم در عرصه‏ى سياست چه رفتارهايى داشته باشند تا مطلوب باشد؛ نيز مديران و رهبران سياسى چه ارزش‏ها و رفتارهايى را بايد عمل كنند. همه‏ى اينها در مقالات اين كتاب بررسى شده است.

Moral Constraints on War; Principles and Cases(80), by Beuno Coppieters, Mick Fotion, Lexington Books, 2003, 350 p.

اخلاقيات و ارزش‏هايى كه بايد در جنگ مراعات شود توجه بسيارى را به خود جلب كرده است. اين اثر ريشه‏هاى ميان فرهنگى اخلاقيات جنگ را در عصرى كه مداخله‏ى نظامى دائماً رو به رشد است، بررسى مى‏كند.

Moral Man and Immoral Society; A Study of Ethics and Politics(81), by Reinhold Niebuhr, Langdon Gilkey )Introduction by(, Westminster Gohn Kniz Pr, 2001, 284 p.
ISBN;  066422741

يكى از معضلات علمى كه دانشمندان علوم اجتماعى به آن مشغول بوده‏اند، رابطه‏ى اخلاق و سياست است. نويسنده اين مسأله را از منظر اخلاق فردى و اخلاق اجتماعى بررسى مى‏كند. اخلاق، انسان‏هاى متخلق تربيت مى‏كند و سياست جامعه‏اى غير اخلاقى بسازد.

The Political Animal; Biology, Ethics and Politics(82), by Stephen Clark, Routldge, 1999, 207 p.
ISBN;  041518911x

حيوان سياسى تعريف ديگرى از انسان است. نويسنده، با رويكرد زيست‏شناسانه و اخلاق‏شناسانه به سياست، به موضوعاتى مانند دولت‏ستيزى، ناسيوناليسم، زيست محيطگرايى، بردگى و مفهوم خانواده مى‏پردازد.

The Bistin Persinalist Tradition in Philosophy, Socia Ethics, and Theohogy(83), by Paul Deats, Carol Robb )Editor(, Mercer Univ Pr, 1986, 295 p.
ISBN;  0865541779

ديدگاه فردگرايى بوستون را توضيح داده و تأثير اين ديدگاه در اخلاق را بررسى مى‏كند. به ويژه تعارض ظاهرى اخلاق اجتماعى و فردگرايى توجه نويسنده را جلب كرده است و سعى مى‏كند اين دو را به هم نزديك سازد.

Exolution And Ethics; Human Morality In Biological And Religious Perspective(84), by Philip Clayton )Editor(, Gefferey Schloss )Editor(, Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2004, 336 p.
ISBN;  0802826954

زيست‏شناسان معتقدند كه انسان در فرايند تكامل زيستى خود به اخلاقياتى دست يابند كه برخى مثبت و برخى منفى است. البته متدينان و متكلمان اين نظريه را نپذيرفته‏اند و مى‏گويند خداوند واضع اخلاق است. نويسنده به روش تطبيقى اين دو ديدگاه را توضيح مى‏دهد.

اخلاق قانون گزارى و قضاوت‏

Califirnia Lagal Ethics )American Casebook Series((85), by Richard C. Wydick, Rex R. Perschbacher, Debora L. Bassett, West, 2005, 451p.
ISBN; 0314162739

اين اثر از جمله منابع دانشگاهى رشته‏ى حقوق دانشكده‏ى كاليفرنيا است. نويسنده، به تدريس بنيادهاى اخلاقيات حقوقى پرداخته است. در آغار هر فصل، مجموعه‏اى از مشكلات حقوقى بر گفته از پرونده‏هاى قضايى خاتمه يافته را آورده تا به واسطه‏ى آنها، نظريات اخلاقى و بايد و نبايدهاى اخلاقى را به دست آورد. مؤلفان با معرفى مشكلات واقعى و پر بسامد حقوقى، براى ايجاد يك نظام اخلاقى كارآمد مى‏كوشند تا وكلا و قضات، رفتارهاى خود را بر اساس قواعد اخلاقى، استوار سازند.

Drawing the Ling; Legislative Ethics in the Stites(86), by Alan Rosenthal, Univ of Nebraska Pr,. 1996, 268 P.
ISBN:  080323919x

«اخلاق قانون‏گزارى» از شعبه‏هاى جديد دانش اخلاقى است. اين رشته جهت بهبود امور افراد شاغل در قانون‏گزارى، توصيه‏هايى اخلاقى به آنان ارايه مى‏دهد.
يكى از مهم‏ترين انتقادات به قانون‏گزارى، نبود اعتماد به نهادهاى قانون‏گزار است. آلن روزتان، نويسنده‏ى اين اثر، علل و پيامدهاى اين بى‏اعتمادى در سطح ايالتى را بررسى مى‏كند و براى اصلاح آن، پيشنهاداتى ارايه مى‏كند. او رسانه‏ها را عامل تضعيف اعتماد به اين نهادها مى‏داند. او معتقد است براى بهبود عملكرد قانون گزارى بايد اقدامات اخلاقى انجام داد. از طرف ديگر، قوانين اخلاقى غير ضرورى را باعث كندى روند قانون‏گزارى مى‏داند.

Ethics in Criminal Gustice; A Gustice Professional Reader(87), by Frank Schmalleger, Ph.D. )Editor(,Wyndham Hall Pr. 1990.
ISBN; 1556051190

اين كتاب، مقالاتى درباره‏ى رفتارهاى اخلاقى است كه در جريان محاكمه‏ى كيفرى مشاهده شده است. نويسنده، با تفحص، ديدگاه‏هاى مختلف متحصصان را گردآورى كرده است.

Ethics in Criminal Gustice; In Search of the Truth(88), by Sam S. Souryal, Anderson Pub Co, 2003.
ISBN;  1583605568

يك بخش از امور جارى در محاكم قضايى، رفتارهاى قاضى، متهم، وكيل و ديگر عوامل قضا است. اين رفتارها هميشه حقوقى نيست و گاه ماهيت اخلاقى دارد. نويسنده‏ى اين كتاب با توجه به اهميت رفتارهاى اخلاقى در جريان قضاوت، به جنبه‏هاى مختلف آنها مى‏پردازد.

Legal Ethics(89), by Kent D. Kauffman, Thomoson Delmar Learning, 2003, 443p.
ISBN;  076684255X

نويسنده، به روش‏هاى مختلف بررسى رويه‏هاى قضايى قديم و جديد را بررسى مى‏كند تا اخلاقيات حاكم بر نظام و عمل حقوقى را كشف و تحليل نمايد. انگيزه‏ى اصلى نويسنده كشف روابط پيچيده‏ى اخلاق و حقوق است و اين كه تا چه اندازه حقوق بر اخلاق استوار شده است.

Legal Ethics and Legal Practice; Contemporary Issues(90), by Stephen Parker, Charles Sampford, Oxford, University Press, USA, 1996, 280p.
ISBN:  019825945X

حقوقدانان در همه‏ى نظام‏هاى حقوقى، امروزه گمان مى‏كنند كه در معرض تحقيقات، انتقادات و تهاجم‏هاى بى‏سابقه قرار گرفته‏اند و بايد به نقادى رفتارهاى خود بپردازد. در عين حال، پاسخ به انتقادات موجود وقتى امكان‏پذير است كه رفتار و عملكرد آنها بر يك نظام اخلاقى مقبول مبتنى و استوار باشد. اين اثر نخستين مجموعه‏اى است كه مقالات پيرامون اخلاق حقوقى را جمع‏آورى كرده و اين موضوع را از ديدگاه تطبيقى مورد توجه قرار داده است. نويسنده، قصد دارد توجه خود را به برخى مسايل كليدى معطوف نمايد و مباحثى را مطرح سازد كه به پيدا شدن راهكار مى‏انجامند.

Legal Ethics Foe Paralegals and the Law Office(91), by Laura Morrison, Gina Deciani, Thomson Delmar Learning, 1994, 368p.
ISBN; 0314012737

مؤلفان اين اثر با بهره‏گيرى از واقعيات و شرايط، نظام اخلاقى مورد نياز شاغلان در دستگاه حقوقى را توضيح مى‏دهند. براى دست يافتن به اين كه چه رفتار و كردارى مقبول و چه رفتارى ناپسند است با خود حقوق‏دان‏ها و ديگر كارمندان دستگاه حقوقى گفتگو شده است. نيز با مطالعه‏ى مجلات و نشريه‏هاى حقوقى، موقعيت‏هاى اخلاقى واقعى را يافته و خلاصه‏ى آن را در اين كتاب آورده‏اند. توصيه‏ى حقوقدانان آن است كه بايد فهرستى از شيوه‏هاى منفى و رفتارهاى مختلف را در برخورد با مشكلات حقوقى تهيه كرد. نيز قواعد اخلاقى را از لا به لاى پرونده‏ها و عملكردهاى دادگاه‏ها گردآورى نمود و آن‏گاه به بررسى آنها پرداخت.

Legal Ethics in a Nutshell(92), by Ronald D. Rotunda, Michael I. Krauss, West Group, 2003, 451 p.
ISBN:  0314143556

اين مجموعه، اخلاق حقوقى و قواعد الگوى مسؤوليت‏پذيرى حرفه‏اى را طبق يك شيوه‏ى انتقادى مورد تجزيه و تحليل قرار مى‏دهد. در هر كشور، كانون وكلا و سازماندهى حقوقى نيازمند اجراى الگوى اخلاقى‏اند تا به بازنگرى حقوقى خود بپردازند. اين مجموعه تأمين كننده‏ى اين نياز است.

Legal Ethics: Rules, Statues and Comparisons(93), by Richards A. Zitrin, LexisNexis; 2002, 677 p.
ISBN:  0820555355

حقوق‏دانان و شاغلان در نهادهاى حقوقى چون ديگر اقشار جامعه، علاوه بر فرم‏ها و اخلاقيات عمومى، داراى بايدها و نبايدهايى در حوزه‏ى كارى خود هستند. نويسنده تلاش كرده اين نوع اخلاقيات را با توجه به مبانى و قواعدشان تحليل و بررسى كند.

Problem in Legal Ethics, by Mortimer D. Schwartz, Richard C. Wydick, Rex R. Perschbacher, Debora Lyn Bassett, West, 2005, 423p.
ISBN: 0314162712

اثر حاضر به عنوان يك منبع درسى دانشگاهى در هر يك از فصول با معرفى مجموعه‏اى از مشكلات، آغار مى‏شود و در ادامه به تحليل آنها مى‏پردازد. اين مطالب حاكى از تحقيقاتى است كه بر روى منابه مورد استفاده‏ى وكلا و قضات دادگاه‏ها صورت گرفته است. مطالب مزبور شامل حاكميت اخلاقيات، نظريات قضايى، نظريات كميته‏ى اخلاق و گزيده‏هايى از مقالات و كتاب‏هايى است كه قضات، وكلا و استادان حقوق به تدوين آنها اقدام كرده‏اند.

Professional Legal Ethics: Critical Interrogations(94), by Donald Nicolson, Julian Webb, Oxford University Press, USA, 2000, 344p.
ISBN:  09128764715

نويسنده، از موضع نقد وضع موجود، به رفتارهاى اخلاقى جارى در نهادها و شخصيت‏هاى حقوقى مى‏پردازد. تأكيد بر اخلاق و كنترل و نظارت تا اواخر دهه‏ى 1990 م. در همه‏ى بخش‏هاى جوامع وجود داشت. البته درباره‏ى اخلاق و كنترل حرفه‏هاى حقوقى در انگلستان و ولز آثار جامع و تحليلى چندانى به چشم نمى‏خورد. به همين دليل، نويسنده، درصدد تأليف اين كتاب برآمده تا در گفتارهاى آن، رفتارهاى حقوقى حرفه‏هاى تخصصى انگلستان را مورد تحليل و انتقاد قرار دهد.

اخلاق مطبوعات و رسانه‏ها

An Ethics of News: A Repoerter's Search for Truth(95), by Wesley G. Pippert, Georgetown Univ Pr, 1989, 156p.
ISBN:  0878404708

اخلاقياتى كه اطلاع‏رسانان و روزنامه‏نگاران بايد به آنها عمل كنند در اين اثر بررسى شده است. به نظر نويسنده، اصلى‏ترين وظيفه‏ى شاغلان حرفه‏ى اطلاع‏رسانى، اجتناب از كذب و حقيقت و گفتن واقعيت است.

Desperately Seeking Ethics: A Guide to Media Conduct(96), by Howard Good )Editor(, Scarecrow Pr. 2003.
ISBN: 0810846438

مجموعه مقالاتى كوتاه و متوسط درباره‏ى اخلاق رسانه‏اى و ارزش‏هاى روزنامه‏نگارى است. نويسنده درصدد تدوين راهنمايى براى كاربران روزنامه‏نگارى و رسانه‏ها و اطلاع‏رسانى بوده است.

Digital Dilemmas: Ethical Issues for Online Media Professionals(97), by Christopher A. Shumway, Iowa State Pr, 2003, 320 p.
ISBN:  0813802369

عصر حاضر كه گاه از آن به عصر ديجيتال ياد مى‏كنند. در زمينه‏هاى مختلف اقتضائات خاص خود را دارد. از جمله نظام اخلاقى متناسب با خود را ايجاب مى‏كند. اخلاق رسانه و اخلاق رسانى در اين عصر داراى ويژگى‏هاى خاصى است كه نويسنده به تفصيل آنها را بررسى كرده است.

Doing Ethics in Journalism: A Handbook with Case Studies(98), by Jay Black, Bob Steele, Ralph D. Barney, Society of Professional Journalists, Allyn & Bacon, 1993, 310 p.
ISBN:  020528535X

اجراى دستورات اخلاقى در عرصه‏ى روزنامه‏نگارى بسيار مهم است. به همين دليل، اين كتاب به صورت راهنماى روزنامه‏نگاران تأليف شده تا زمينه‏اى براى اجراى اخلاق باشد. انجمن روزنامه‏نگاران حرفه‏اى ابتدا مجموعه‏اى از رفتارهاى اخلاقى را گردآورى كرد، سپس به تحليل آن موارد اخلاقى در عرصه‏ى روزنامه‏نگارى پرداخت. اين موارد شامل قضايا، گزارش رخدادهاى ضداخلاقى، تصميمات اخلاقى در مواردى مانند بمب‏گذارى شهر اكلاهما، در گذشت شاهزاده ديانا، رسوايى اخلاقى رييس جمهور آمريكا، محاكمه‏ى لوئيز وودوارد و غيره است.

Ethics and the Press: Reading in Mass Media Morality(99), by John Calhoun Merrill, Ralph D. Barney, 1975, 338 p.
ISBN:  0803819234

فرامين اخلاقى كه اصحاب رسانه‏ها بايد عمل كنند در اين كتاب بررسى شده است. به ويژه نويسنده به مبانى و ريشه‏ها و اصول اخلاقى رسانه‏ها ترجمه كرده است.

Freedom and Ethics in the Press(100), by Julian Adams, Rosen Pub Group, 1983, 126 p.
ISBN:  0823905624

نويسنده، مرزهاى اخلاقى و آزادى در فعاليت‏هاى روزنامه‏نگارى و مطبوعات را بررسى كرده است. در چه مواردى عمل به اخلاق، معارض با آزادى است و در چه شرايطى اخلاق و آزادى انطباق دارند. همه‏ى اينها در اين كتاب بررسى شده است.

Good News, Bad News: Journalism, Ethics and the Public Interest(101), by Jeremy Iggers, Westview Press, 1999.
ISBN: 0813329523

اين كتاب ابعاد ارزش‏هايى مثل خوب و بد در عرصه‏ى روزنامه‏نگارى و رسانه‏ها را بررسى كرده است. نويسنده، مصالح عمومى را داراى اهميت محورى و اساسى و ارزش‏ها را تابع آنها تعريف كرده است.

Grouping for Ethics in Journalism(102), by H. Eugene Goodwin, 1987, 411 p.
ISBN: 0813808197.

از نگاه اين كتاب، مطبوعات به دليل ارتباط وسيع با مردم، و تأثير فوق العاده آن‏ها، بيش از ديگر نهادهاى اجتماعى بايد اخلاق را مراعات كنند. نويسنده، اين فرامين و توصيه‏هاى اخلاقى را بررسى كرده است.

Holding the Media Accountable: Citizevs, Ethics, and the Law(103), by David Pritchard )Editor(, Indiana University Press 2000, 203 p.
ISBN:  0253213576

مسؤوليت‏پذيرى و تعهد يك ويژگى اخلاقى است كه زيربناى بسيارى از صفات اخلاقى است. اين ويژگى در روزنامه‏نگاران و شاغلان در رسانه‏ها قوى‏تر و پرشورتر است. زيرا آن‏ها بايد به اطلاع‏رسانى و پاسخ‏گويى به مردم بپردازند و از سوى ديگر جامعه را ملزم سازند تا نسبت به رفتارهاى خود با ديگران توجيه قانع‏كننده باشند يا براى رفتار خطاى خود از ديگران معذرت‏خواهى نمايند.

Media Ethics: An Introduction to Responsible Journalism(104), by Johan Retief Univ Pr, 2002, 261 p.
ISBN:  0195781376

تعهد روزنامه‏نگاران در عرصه‏ى اطلاع‏رسانى و بيان حقايق براى مردم سؤال اصلى و دغدغه‏ى ويژه‏ى اين كتاب است. انواع توصيه‏ها و دستورات اخلاقى در رسانه‏ها بايد مراعات كنند در اين كتاب تأكيد شده است.

Media Ethics in Asia: Addressing the Dillemas in the Information Age(105), by Venkat Iyer, Asian Media Information and Communication Center, 2002, 157 p.
ISBN:  9971905914

در اين كتاب، وظايف اخلاقى رسانه‏هاى اطلاع‏رسانى در عصر مدرنيته تشريح شده است. البته فقط كشورهاى آسيايى را تحليل مى‏كند، زيرا تكنولوژى رسانه‏اى در كشورهايى مثل ژاپن و كره پيشرفت فوق العاده داشته است.

Media Law and Ethics in Nigeria: A Cimprative Analysis, by W. Olafimihan Fatoba, 2001, 260 p.
ISBN:  9783278185

نويسنده، اين فرضيه را كه فقط اديان مسيحيت و بودا براى مسايل اخلاقى راهكار دارند باطل مى‏داند و در عوض، نشان مى‏دهد كه داستان‏هاى كهن اديان مختلف بر مسايل اخلاقى عصر حاضر تاثير داشته‏اند. اين رويكرد به اخلاق دينى با هدف جلب نظر دانش‏آموزان اتخاذ شده است. اين متن بخشى با عنوان راهنماى معلم براى آموزش مسايل اخلاقى دارد.
نويسندگان اين اثر شرح مى‏دهند كه داستان‏هاى قديمى زندگى پيامبران و بزرگان دينى چگونه مى‏تواند به دنياى كنونى جهتى اخلاقى دهد.

Mixed Media: Moral Distinctions in Journa;ism, Advertising, and Public Relations(106), by Thomas H. Bivins )Editor(, Lawrence Eribaum Associates, 2003, 299 p.
ISBN:  0805842578

به لحاظ تأثيرگذارى، رسانه‏ها نقش شگرفى در جامعه دارند. از اين رو، بايد مطابق قواعد اخلاقى كار كنند تا تأثيرات آنها منفى نباشد. نويسنده بايدها و نبايدها و ضوابطى را كه يك رسانه بايد اجرا كند، توضيح مى‏دهد.

Morals and the Media: Ethics in Canadian Journalism(107), by Nick Russell, Univ of British Columbia, 1994.
ISBN:  0774804572

نويسنده، با اين ديدگاه كه روزنامه‏نگاران حرفه‏اى به دليل داشتن ارتباط بيشتر با مردم، تأثير قابل توجهى بر مردم و جامعه دارند، باور دارد كه آنها بايد بيش از ديگر قشرها به رعايت اخلاقيات بپردازند. وى روزنامه‏نگاران كانادا را از اين جهت بررسى مى‏كند.

The Moral Media: How Journalists Reason about Ethics(108), by Lee Wilkins, Renita Cileman, 2005.
ISBN: 0805844759

اخلاق روزنامه‏نگارى و اخلاق رسانه‏اى از جمله نظام‏هاى اخلاقى مهم است. اين كتاب بايدها و نبايدهايى را كه روزنامه‏نگاران و اهالى اقليم مطبوعات بايد مراعات كنند بررسى كرده است.

The Mission: Journalism, Ethics and the World(109), by Jodeph B. Atkins )Editor(, Iowa State Press, 2002, 272 p.

مجموعه مقالاتى است كه بر توجه روزافزون جهانى به اخلاق روزنامه‏نگارى به ويژه در ايالات متحده تأكيد مى‏كند. انگيزه، دانش و تخصص و چالش‏هاى روزنامه‏نگاران سراسر چهان، رفتارهايى را ايجاب مى‏كند كه كمال اخلاق روزنامه‏نگارى را تشكيل مى‏دهد. مهم‏ترين دغدغه‏ى نويسنده، بررسى وضعيت اين نوع اخلاق در كشورهاى مختلف است.

Questioning Media Ethics(110), by Bernard Rubin, 1978, 308 p.
ISBN:  0030461316

آقاى رابين به عنوان متخصص در وسايل ارتباط جمعى، مديران و كارمندان رسانه‏ها را نيازمند اخلاق مى‏داند و پس از اثبات ضرورت اخلاق براى رسانه‏ها، تلاش مى‏كند به پاسخ گويى مسايل مطرح شده در اين باره بپردازد.

اخلاق نظرى (بررسى‏هاى علمى اخلاق)

A Companion To Applied Ethics(111), by R. G. Frey )Editior(, Christopher Heath Wellman )Editor(, Blackwell Publishers, 2005, 698 p.

اين كتاب، مقالاتى درباره‏ى مسايل كلى اخلاق كاربردى است. اين نوع اخلاق مورد نيز دانشجويان و علاقه‏مندان است. بعضى از محققان، اخلاق كاربردى و اخلاق را مترادف مى‏دانند. دليل آنان اين است كه اخلاق كاملاً عملى و كاربردى است. اصطلاح «اخلاق كاربردى» در دهه‏ى 1971 م. متداول شد و اين زمانى بود كه فلاسفه و اهل علم و دانشگاهيان به مشكلات اخلاقى جدى در مشاغل، به خصوص، پزشكى و تجارت، و نيز به مشكلات اخلاقى در جامعه پى بردند و درصدد برآمدند تا راهكارى براى آن پيدا كنند.

A Companion to Ethics(112), by Peter Singer, Blackwell pub, 1993.
ISBN:  0631187855

تأليف دستنامه يا راهنما به عنوان كتابى فشرده و مختصر و مشتمل بر همه‏ى مسايل و موضوعات اصلى يك علم در سال‏هاى اخير بسيار رايج شده است. در زمينه‏ى اخلاق، چند دستنامه عرضه شده، يكى از آنها همين اثر است. در اين اثر، مسايل دانش اخلاق در قالب مدخل‏ها و به ترتيب الفبا آمده است.

American Business Values: With International Perspectives(113), by S. J. Gerald Cavanagh, Prentice Hall, 1997, 336 p.
ISBN:  0135182344

يك كتاب عمومى است كه با گردآورى و تنظيم متون بر جذابيت و جامعيت كتاب افزوده است. در اين كتاب، ارزش‏هايى كه در عرصه‏ى تجارت كاربرد دارد و بايدهاى اخلاقى كه مردم بايد عمل كنند مورد توجه قرار گرفته است. اخلاق در پروتستان، اخلاق و مالكيت، افزايش ثروت و عمل به ارزش‏ها، جايگاه اخلاق در زندگى و موفقيت انسان اخلاقى از جمله موضوعات اين كتاب اند.

The Animal Ethics Reader(114), by S. Armstong, Susan Armetrong, Richard Botzler Botzler, Routledge, 2003, 528 p.
ISBN:  041527589X

اين كتاب گزيده و گلچين متونى است كه درباره‏ى حقوق حيوانات نوشته شده است. موضوع كتاب معمولاً توجه افرادى را كه به تاريخ حقوق حيوانات علاقه‏مندند جلب مى‏كند. متون ارايه شده درباره‏ى حقوق حيوانات تا پيش از اين مجموعه، در قالب يك اثر گردآورى نشده بود. كتاب اخلاقيات حيوانات براى نخستين بار اين كار را به انجام رسانده است. عناوين ديگرى مانند گوشت حيوانات مصرفى، آزمايش بر روى حيوانات، مهندسى ژنتيك حيوانات، نگهدارى حيوانات در حيات وحش و آكواريوم و حيوانات مورد استفاده در تفريح، موضوعات مقالات اين مجموعه‏اند.

Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals(115), by Peter Singer, NewYork: New York Review / Random House, 1975.

چگونگى برخورد انسان با انواع حيوانات از موضوعات مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعى بود كه بالاخره منجر به پيدايش «اخلاق توجه به حيوانات» شد. اين كتاب در زمره‏ى آثارى است كه روابط انسان را با حيوانات به خوبى توضيح مى‏دهد و وظايف شهروندان را مشخص مى‏نمايد.

Applied Ethics(116), by Peter Singer, Oxford University Press, 1986, 192 p.
ISBN:  0198750676

مجموعه مقالاتى است كه به مسايل و موضوعاتى مانند آتانازى فعال و منفعل، مجازات اعدام، سقط جنين، پيوند اعضا، رفتارهاى ناهنجار بشر، برده‏دارى، افزايش جمعيت، تبعيض حقوقى مردان و زنان، حقوق حيوانات، تئورى بازى و مسابقه‏ى تسليحات هسته‏اى مى‏پردازند. توماس ناگل، ديويد هيوم، جيمز، راچل، جوديث جارويس تامسون، ميشل تولى، جان‏
هريس، جان استوارت ميل، لوئيز پاسكال، جوناتان گلاور، درك پارتيف، آر. ام. هر، ژانت رادكليف ريچادز، پيتر سينگر و نيكلاس ميزور مقاله نويسان اين مجموعه‏اند.

A Practical Companion to Ethics(117), by Anthony Weston, Oxford University Press, 1996, 128 p.
ISBN: 0195105346

مقدمه‏اى براى افزايش مهارت‏هاى عملى دانش اخلاق و عمل به ارزش‏ها است. نيز شرايط لازم براى انجام قضاوت اخلاقى را توضيح مى‏دهد. تعليم عملى چگونگى حل مشكلات به وسيله‏ى ساختن چارچوبى براى مشكلات اخلاقى و برخورد كارآمد با اختلافات اخلاقى از ديگر ويژگى‏هاى اين اثر است. آنتونى وستون، نويسنده‏ى اين اثر، خوانندگان را به توجه به مبناى تئورى‏هاى رسمى اخلاق دعوت مى‏كند. ضميمه‏هاى كتاب، دانشجويان رشته‏هاى اخلاق مقدماتى و اخلاق كاربردى را در زمينه‏هاى مربوط يارى مى‏دهد.

A Practical Companion to Ethics(118), by Anthony Weston, Oxford University Press, USA, 2001, 112 p.
ISBN:   0195141997.

اين كتاب مقدمه‏اى براى توجه و اهتمام به اخلاقيات از جمله خودشناسى، حل مشكلات خود به شيوه‏ى خلاقانه و منسجم و داشتن ذهن و انديشه‏ى باز است. نويسنده، انواع ذكاوت‏هاى عملى مورد نياز براى داورى اخلاقى را تشريح مى‏كند و ملاحظات نظرى نظرى ضعيف‏ترى را كه غالباً بر جريان‏هاى اخلاقى حاكم‏اند توضيح مى‏دهد. همچنين، مقدمه‏اى عملى براى رفع مشكلات است؛ چرا كه مشكلات اخلاقى را تنظيم مى‏كند و با مخالفت‏هاى اخلاقى برخورد كارآمد دارد. مسايلى كه مستلزم پاسخ گويى و توجه زير بنايى تئورى‏هاى رسمى اخلاقى هستند محور توجه اين اثر را تشكيل مى‏دهند.

Choices: Making Right Decisions in a Complex World(119), By Lesis B. Smedes, Harper San Francisco: 1991, 128 p.
ISBN:0060674113

نويسنده، با اين باور كه عمل به ارزش‏هاى اخلاقى در جهان جديد بسيار دشوار است، اين كتاب را نوشته است. به نظر او، توجه به اخلاقيات و تصميم‏گيرى بر اساس اخلاق در عصر كنونى كه سنّت‏ها از هم پاشيده‏اند و بحران‏هاى اخلاقى رو به فزونى است و وجدان آدميان مرده است، بسيار مشكل مى‏باشد.

Collective Responsibility: Five Decades of Debate in Theoretical and Applied Ethics(120), by Larry May, Stacey Hoffman )Editor(, Rowman & Littlefield Inc, 1991.
ISBN:  0847676927

مجموعه مقالاتى درباره‏ى مسؤوليت عمومى و همگانى نسبت به برخى وظايف است. محور همه‏ى مقالات، ماهيت و تاريخ اخلاق نظرى در مقايسه با اخلاق كاربردى است.

Conscience Across Borders: An Ethics of Global Rights and Religious Pluralism(121), by Vernon Ruland, Univ of San Francisco, 2002,.
ISBN:  0966405927

نويسنده معتقد است اخلاق هم مثل دين مى‏تواند تقسيم جهانى داشته باشد و بر اساس تكثرگرايى شكل بگيرد. از اين رو، يك نظام اخلاقى كه براى ملل مختلف جهان سودمند باشد طراحى كرده است.

Contemplating Suicide, The Language and of Self - Harm(122), by Fairbairn, Routledge, 1995, 224p.
ISBN;   0415106060

اين اثر بر اساس نگاه فلسفى جديدى، خودكشى را بررسى مى‏كند. او اصطلاحات خودكشى را بررسى كرده و چگونگى تاثير زبان خودكشى بر تلقى گروه‏ها از اين اقدام را شرح مى‏دهد. فربرن، كاربرد واژه‏هاى مختلف خودكشى و شبه خودكشى را صحيح نمى‏داند و معتقد است بايد اين‏گونه كاربردها متوقف شود. در عوض، واژه‏هايى كه در بشر حس زندگى ايجاد مى‏كند بايد متداول شود. او معتقد است بايد اين گونه كاربردها متوقف شود. در عوض، واژه‏هايى كه در بشر حس زندگى ايجاد مى‏كند بايد متداول شود. او معتقد است كه الگو و واژه‏هاى پربارتر مى‏تواند احتمال خودكشى را در ميان افرادى كه به خود آسيبى مى‏انديشند كاهش دهد. به گفته‏ى او، آشنايى با واقعيت‏هاى زندگى اقدامات شخص نسبت به خودكشى را كاهش مى‏دهد. از اين رو، آسيب رساندن به خود تابع اخلاقياتى است كه بايد اصلاح شود.

Doing The Right Thing; Cultivating Your Moral Inteligenc(123), by Aaron Hass, Atria, 1993, 240p.
ISBN:   0671015125

نويسنده، با استفاده از تجارب خود در زمينه‏ى روانكاوى بالينى، به موضوع رفتار صحيح و منطبق با وجدان بشرى پرداخته است. او حساسيت اخلاقى را در خوانندگانش پرورش مى‏دهد و از آنان مى‏خواهد در شرايط پيچيده، توانايى تحليل خود را ارتقا دهند و به اين پرسش پاسخ دهند كه «رفتار صحيح در اين شرايط چيست؟» او صريحاً به خرد اخلاقى اشاره دارد. اثر حاضر، رفتار اصولى را وظيفه‏ى اجتماعى مى‏داند، شرافت و صداقت در رفتار را لازمه‏ى بهبود وضعيت جهان مى‏شمارد و تمرين رفتار اخلاقى را توصيه مى‏كند. سبك نويسنده به شكل مطرح كردن پرسش است. او سى مورد از مشكلات اخلاقى را براى بحث گروهى و ملاحظه‏ى شخصى، به صورت معماى اخلاقى مطرح كرده است. در اين ميان، به حكايت‏هايى از منابع ادبى، دينى و فلسفى اشاره شده است.

Ethical Conficts in Psycholigh, by Donald N. Bersiff, American Psycholgical Association, 2003, 600p.
ISBN:  1591470501

اين اثر مسايل اخلاقى بنيادى را به شكل آميزه‏اى از نقش‏هاى يك روانشناس توصيف مى‏كند. مسايل و روابط پيچيده‏اى مانند روابط چندگانه، محدوده‏ى شخصى، منفعت‏طلبى و فريب‏كارى در تحقيقات، از جمله مطالب اين اثر هستند. اصول اخلاقى سال 2002 م. انجمن روانشناسى آمريكا و مجموعه‏ى قوانين رفتارى آنان ضميمه‏ى اين اثر است.

Ethics(124), by Peter, Oxfovd University Press, USA, 1996, 432p.
ISBN:  0192892452

نويسنده، به گردآورى متون كلاسيك اخلاقى از رشته‏هايى مانند انسان‏شناسى، فلسفه و از انديشمندانى مانند كانت، نيچه، سقراط، روسو و گودال، پرداخته است. هدف او توضيح ماهيت اخلاق و منشأ آن است. از اين رو، اين كتاب منبعى مرجع براى مباحث و بررسى‏هاى اخلاقى است.

Ethics: Selections From Classical and Contemporary Writers(125), by Oliver A. Gohnson, Andrews Reath,Writers, by Oliver A. Gohnson, Andrews Reath, Wadsworth Publishing, 2003, 560p.
ISBN:  0155058649

گزيده‏اى از متون اخلاقى مشهورترين فلاسفه‏ى غرب، از افلاطون تا جان رولز و ساير نويسندگان معاصر در اين اثر گرد آمده است. جامعيت و عدم يكسونگرى كتاب باعث شده است عقايد مؤثر و دوران سار انديشمندان تاريخ اخلاق در غرب پوشش داده شود. نويسنده، علاوه بر ارايه‏ى مقدمه‏اى تاريخى بر فلسفه‏ى اخلاق، مقدمه‏اى نيز درباره‏ى عمده جريان‏هاى فلسفه‏ى اخلاقى و معنوى معاصر دارد. انتخاب متون نويسندگان معاصر كه به صراحت از منابع كهن سخن مى‏گويند بيانگر در امتداد بودن تفكر گذشته معاصر است و اين نشان مى‏دهد كه نويسندگان معاصر توانسته‏اند از عقايد كلاسيك بهره گرفته و آنها را رشد و پروبال دهند.

How Good People Make Tough Choice: Resolving the Dilemmas of Ethical Living(126), by Rushworth M. Kidder, Harper, 2003, 240p.
ISBN:  0688175902

يكى از مشكلات تئوريك در فلسفه‏ى اخلاق اين است كه زندگى اخلاقى با كسب سود و قدرت سازگار نيست. به عبارت ديگر، اخلاق دست و پا و ذهن انسان را مى‏بندد تا سراغ بسيارى از كارها نرود و سود كسب نكند. اما نويسنده‏ى اين كتاب اين تعارض را قبول ندارد و اين دو تغيير را قابل جمع شدن مى‏داند. از اين رو، راهكارهايى ارايه مى‏كند كه مردان بتوانند در عين عمل به دستورات اخلاقى، به امور اقتصادى و سياسى خود هم برسند.

How Are We to Live?: Ethics in an Age of Self - Interest(127), by Peter Singer, Prometheus Books, 1995, 262p.
ISBN:  0879759666

پيتر سينگر، نويسنده‏ى اثر، معتقد است داشتن زندگى اخلاقمند، براى مردم عصرى كه سودهاى شخصى برايشان از اهميت فوق العاده‏اى برخوردار است مفهوم قابل قبولى ندارد. تصور مردم از نظام اخلاقى، منع شدن از انجام بسيارى از كارها است. در صورتى كه نظام اخلاقى، مبناى انديشيدن به نحوه‏ى زندگى است. او دلايل بى‏رغبتى مردم به تأثيرگذارى اخلاقى بر جهان را بررسى مى‏كند.

Introducing Ethics(128), by Dave Robinson, Totem Books, 2005, 176p.
ISBN:  1840465808

محدوديت‏هاى قابل قبول تحقيقات علمى و مهندسى ژنتيك، از جمله نقاط ضعف و قوت حقوق حيوانات و آتانازى، با تنگناهاى اخلاقى مواجه‏اند. نويسنده در اين كتاب، ضمنن دنبال كردن استدلالات متفكران اخلاق، مانند سقراط، افلاطون و ارسطو به انتقادات پست مدرن مى‏پردازد.

Life and Death: A Reader in Moral Problems(129), by Louis p. Pogman )Editor(, Wadsworth Pub Co, 1999, 571p.
ISBN:  0534508251

مجموعه مقالاتى درباره‏ى مشكلات و خلأهاى اخلاقى است. در واقع اين اثر در رده‏ى آثار مربوط به آسيب‏شناسى اخلاق است.

Matters of Life and Deatg: New Introductory Essays in Moral Philosophy(130), by Tom Regan)Editor(, Tom Regan, McGraw - Hill College, 1993, 392p.
ISBN:  0070513309

اين اثر، مجموعه مقالاتى درباره‏ى برخى موضوعات فلسفه‏ى اخلاق است. محور اين مقالات زندگى در اين جهان و دنياى پس از مرگ است. اعتقاد به زندگى و مرگ تأثيراتى در روان و اخلاقيات انسان ايجاد مى‏كند و به عنوان يكى از مبانى اخلاق در فلسفه بررسى مى‏شود.

New Directions in Ethics: The Challenge of Apphied Ethics(131), by gosph p. Demarco, Richard M. Fox, Michael D. Bayles, 1986, 335p.
ISBN:  0710206399

نويسنده، با اعتقاد به اين كه علم اخلاق مانند ديگر علوم در معرض تحول و رو به رشد و تكامل است مباحث و مسايل پديد آمده در اين علم را توضيح مى‏دهد. به ويژه جنبه‏هاى كاربردى اخلاق را ارزيابى مى‏كند.

Science and Moral Choice: An Examination of the Foundations of Moral Philosophy(132), by Ronald D. Icenogle, Warren H. Green, 1996, 254 p.
ISBN:  0875275184

نويسنده، برخى مسايل بنيادين دانش اخلاق را گزينش كرده و به تحليل آنها پرداخته است.

Varieties of Ethical Reflection: New Directions in Ethics in a Global Context )Studies in Comparative Philosophy and Religion(133), by Michael Barnhart (Editor), Lexington Books, 2003, 348 p.(Editor).
ISBN:  0739104438

مجموعه مقالاتى كه محور همه‏ى آنها نظريه‏هاى اخلاقى مهم، تأسيس اخلاق دين و فلسفه و ساختار نظام اخلاقى سودمند براى مردم جهان است.

پی نوشت ها:
1) بخش نخست اين مقاله در همين فصلنامه (شماره 4، تابستان 1385) منتشر شد و بخش دوم و پايانى آن به دليل انتشار ويژه‏نامه‏ى اخلاق نبوى (شماره‏هاى 5 و 6) با اندكى تأخير در اين شماره تقديم خوانندگان گرامى مى‏شود.
2) دانش‏آموخته‏ى حوزه‏ى علميه‏ى قم.
3) مطالعه‏ى موردى در زمينه‏ى اخلاق رايانه و اطلاعات.
4) اخلاقيات رايانه و اطلاعات (مطالبى در زمينه‏ى مطالعه‏ى علوم رايانه).
5) اخلاقيات كامپيوتر.
6) اخلاق مهندسى‏
7) اخلاقيات و حرفه‏ى رايانه: مسؤوليت‏پذيرى در عصر رايانه.
8) معماى اخلاقيات.
9) دنيايى با اخلاقيات عميق: مقاله‏اى در زمينه‏ى اهميت اخلاق و اخلاق زيست‏محيطى.
10) در جستجوى اخلاق زيست‏محيطى: كتابشناسى ابتدايى.
11) پيشهاد زيست محيط درباره‏ى اخلاق، اصل انسجام و پيوستگى.
12) انسان بودن: اخلاق، محيط زيست و جايگاه ما در جهان.
13) فراتر از سياره‏ى زمين: اخلاق زيست‏محيطى منظومه‏ى شمسى.
14) حرفه‏ى مصرف: اخلاق زيست‏محيطى و اقتصادى جهانى.
15) اخلاق زيست‏محيطى در كانادا.
16) اهميت دادن به خلقت: به سمت اخلاق مسئوليت‏پذيرى.
17) اخلاق زيست‏محيطى در مسيحيت: رويكرد موردى.
18) زمين و ساير اخلاقيات: تكثرگرايى اخلاقى.
19) اخلاق زمين: اخلاق زيست‏محيطى، حقوق حيوانات و اخلاق عملى.
20) اخلاقيات در نشست زمين: به سمت فلسفه‏ى پست مدرن و بازسازى آموزش زيست‏محيطى.
21) بينش‏هاى زمين: پژوهشى درباره‏ى اخلاق زيست‏محيطى از حوزه‏ى مديترانه تا مناطق دور افتاده‏ى استراليا.
22) متعهد به زمين: مقالاتى در مقدمه‏ى اخلاق زيست‏محيطى.
23) اخلاق‏مندى اكولوژيكى.
24) اخلاق زيست‏محيطى.
25) اخلاق زيست‏محيطى.
26) اخلاق زيست‏محيطى.
27) اخلاق زيست‏محيطى.
28) اخلاق زيست‏محيطى: مقدمه و متون.
29) جنگل‏دارى و اخلاق زيست‏محيطى.
30) اخلاق زيست‏محيطى و كتاب سياست: فلسفه، اكولوژى و اقتصاد.
31) اخلاق زيست‏محيطى و سياست‏نامه: فلسفه، اكولوژى و اقتصاد.
32) اخلاق زيست‏محيطى و سياست‏گذارى.
33) اخلاق زيست‏محيطى و انديشه فرايند.
34) اخلاق زيست‏محيطى و بازار جهانى.
35) اخلاق زيست‏محيطى امروز.
36) اخلاق زيست‏محيطى: واگرايى و هم‏گرايى.
37) اخلاقيات زيست‏محيطى: ارزش طبيعت و تكليف در برابر آن.
38) اخلاق زيست‏محيطى: دراماى ما در محيط زيست.
39) اخلاق زيست‏محيطى: بيشه‏ى آرام.
40) اخلاق زيست‏محيطى: دورنماهاى سياسى و فلسفى.
41) اخلاق زيست‏محيطى: آنچه كه واقعا مهم است و آنچه كه واقعا سودمند است.متونى درباره‏ى تئورى و كاربرد اخلاق زيست‏محيطى.
42) اخلاق زيست‏محيطى: آنچه كه واقعا مهم است و آنچه كه واقعا سودمند است.
43) محيط زيست و اخلاقيات مسيحى.
44) محيط زيست و اخلاق: تلاش نيوزيلند.
45) اخلاق و محيط زيست.
46) سياست زيست محيط و اخلاق: منتهى شدن تئورى به عمل.
47) اخلاق مصرف: عدالت، اداره‏ى جهان و خوب زيستن.
48) اخلاق مسايل زيست‏محيطى.
49) اخلاقيات طبيعت (ابعاد تازه‏اى از اخلاقيات دينى).
50) تصرف در طبيعت: اخلاق احياى زيست.
51) براى بشر و سياره زمين: كل‏گرايى و هومانيسم در اخلاق زيست‏محيطى.
52) مبانى اخلاقى زيست‏محيطى.
53) مبانى اخلاقى زيست‏محيطى.
54) سير و سياحت محتاطانه: راهنمايى براى كوهنوردى اخلاق‏مند.
55) اخلاق زيست‏محيطى جهان.
56) شأن انسان: ارزش‏ها و عدالت.
57) دفاع از اخلاق زمين.
58) دفاع از اخلاق زمين: مقالاتى در زمينه‏ى فلسفه‏ى محيط زيست.
59) سكونت در زمين: هايدگر، اخلاق زيست‏محيطى و متافيزيك طبيعت.
60) حيات منسجم: اخلاق جهانى براى احياى زمين گسسته.
61) طبيعت، محيط زيست و اخلاق.
62) مراقب زمين.
63) مردم، پنگوئن‏ها و درختان پلاستيكى: مسايل عمده‏ى اخلاق زيست‏محيطى.
64) فلسفه و جغرافى: فضا، مكان و اخلاق زيست‏محيطى.
65) فلسفه‏ى جنگ: مقالاتى در زمينه‏ى اخلاق زيست‏محيطى.
66) كره‏ى زمين و خطرهاى پيرامون آن: مقالاتى در زمينه‏ى اخلاق زيست‏محيطى.
67) اخلاق زيست‏محيطى پست مدرن.
68) احترام به طبيعت: نظريه‏اى درباره‏ى اخلاق زيست‏محيطى.
69) تصور دوباره‏ى اخلاق زيست‏محيطى.
70) حقوق طبيعت: تاريخ اخلاق زيست‏محيطى.
71) الهيات اكولوژى.
72) انديشه‏ى اكولوژيكى: تفكر، ارزش‏ها و سياست.
73) به سمت وحدت در ميان زيست محيط دوستان.
74) موافق و مخال جريان آب: مسايل اخلاق زيست‏محيطى.
75) نقاط عطف: مسايل كهن و تاريخى در زمينه‏ى اخلاق زيست‏محيطى.
76) نقاط عطف: ده مورد مربوط به اخلاق زيست‏محيطى.
77) نقاط عطف: ده قضيه راجع به اخلاق زيست‏محيطى.
78) سنت رهبرى در آمريكا: بينش معنوى از واشنگتن تا كلينتون.
79) اخلاق سياسى اسلام: جامعه‏ى مدنى، تكثرگرايى و تضاد.
80) ناچارى‏هاى اخلاقى در جنگ: اصول و قضايا.
81) انسان اخلاقمند و جامعه‏ى بى اخلاق: بررسى اخلاق و سياست.
82) حيوان سياسى: زيست‏شناسى، اخلاقيات و سياست.
83) سنت شخص‏گرايى بوستون در فلسفه، اخلاق اجتماعى و الهيات.
84) تكامل و اخلاقيات: اصول اخلاقى بشر از ديدگاه بيلوژى و اديان.
85) اخلاق حقوقى در كاليفرنيا.
86) تعيين مرزها: اخلاق قانون گزارى در ايالات.
87) اخلاقيات در قضاوت كيفرى از نگاه يك متخصص قضايى.
88) اخلاقيات در قضاوت كيفرى: به دنبال حقيقت.
89) اخلاق حقوقى.
90) اخلاقيات حقوقى و رفتار حقوقى: مسايل معاصر.
91) اخلاق حقوقى شبه تابعان حقوقى و دفاتر حقوقى.
92) پوسته‏ى اخلاقيات حقوقى.
93) اخلاق حقوقى: قواعد، مقررات و قياس‏ها.
94) اخلاقى حقوقى حرفه‏اى: پرسش‏هاى انتقادى.
95) اخلاق خبر: جستجوى يك خبرنگار براى يافتن حقيقت.
96) جستجوى جدى اخلاقيات: راهنماى رفتارهاى رسانه‏اى.
97) معضل‏هاى عصر ديجيتال: مسايل اخلاقى متخصصان رسانه‏ى اينترنت.
98) اخلاقمندى در مطبوعات: راهنماى مشتمل بر پژوهش‏هاى موردى.
99) اخلاقيات مطبوعات: متونى در زمينه‏ى اصول اخلاقى رسانه‏هاى جمعى.
100) آزادى و اخلاق در مطبوعات.
101) اخبار خوب، اخبار بد: اخلاق مطبوعات و مصالح عمومى.
102) گروه‏بندى اخلاقيات در مطبوعات.
103) ايجاد حس پاسخ‏گويى در رسانه‏ها: شهروندان، اخلاق و قوانين.
104) اخلاق رسانه‏ها: مقدمه‏اى بر روزنامه‏نگارى متعهد و مسئول.
105) اخلاق رسانه‏ها در آسيا: توجه به تنگناها در عصر اطلاعات.
106) رسانه‏ى مختلط: تمايزهاى اخلاقى در مطبوعات، تبليغات و روابط عمومى.
107) اخلاق و رسانه: اخلاقيات در كانادا.
108) رسانه‏ى اخلاقى: منطق اصحاب مطبوعات درباره‏ى اخلاق.
109) رسالت: روزنامه‏نگارى، اخلاق و جهان.
110) پرسشگرى راجع به اخلاق رسانه‏ها.
111) راهنمايى براى اخلاق كاربردى.
112) راهنمايى براى اخلاق.
113) ارزش‏هاى تجارى در آمريكا: ديدگاه‏هاى بين‏المللى.
114) كتاب اخلاقيات حيوانات.
115) آزادسازى حيوانات: اخلاقيات جديد در برخورد با حيوانات.
116) اخلاقيات كاربردى.
117) راهنماى علمى اخلاق.
118) راهنمايى علمى اخلاقى.
119) انتخاب: تصميم درست در دنياى مملو از پيچيدگى.
120) مسئووليت جمعى: پنج دهه بحث و تبادل نظر در زمينه‏ى اخلاق نظرى و كاربردى.
121) وجدان از اين سو به آن سوى مزرها: اخلاق در حقوق جهانى و تكثرگرايى دينى.
122) تأملى بر خودكشى: زبان و اخلاقيات خود آسيبى.
123) عملكرد صحيح: پرورش هوش اخلاقى.
124) اخلاقيات.
125) اخلاقيات: منتخبى از متون نويسندگان كلاسيك و معاصر.
126) مردمان خوب و انتخاب‏هاى سخت: حل قيد و بندهاى زندگى اخلاقى.
127) چگونه زندگى كنيم؟: اخلاقيات در عصرمنافع شخصى.
128) معرفى اخلاقيات.
129) مرگ و زندگى: نفسير مشكلات اخلاقى.
130) امور مرگ و حيات: مقالات جديد در مقدمه‏ى فلسفه‏ى اخلاق.
131) جهت‏هاى جديد در اخلاق: چالش اخلاقيات كابردى.
132) علم و گزينه‏ى اخلاقى: بررسى بنيادهاى فلسفه‏ى اخلاق.
133) تنوع انديشه‏ى اخلاقى: مسيرهاى تازه‏ى اخلاقى عرصه‏ى جهانى (پژوهش‏هايى درباره‏ى دين و فلسفه‏ى تطبيقى).